COPA/COGECA un EK darba grupa:Augļi un dārzeņi

13.-14. martā Briselē agronome, eksperte Mārīte Gailīte piedalījās COPA/COGECA un Eiropas Komisijas rīkotajā darba grupā: Augļi un dārzeņi.

Viens no darba grupas aktuālākajiem jautājumiem bija par iespējamo neonikotinoīdu aizliegumu. Visu dalībvalstu augļu un dārzeņu ražotāji ir sašutuši par šādu ziņu. Itālijā un Spānijā nav iespējams iegūt siltumnīcu kultūru sēklas, nelietojot šos līdzekļus, jo šajās valstīs plosās tomātu kode (Tuta absolūta), kuru sēklkopībā citādi ierobežot nemaz nav iespējams. Šie līdzekļi ir nozīmīgi arī augļu koku aizsardzībai pret kaitēkļiem, tostarp plankumaino spārnu drozofilu, kas strauji izplatās vairākās valstīs un bumbieru lapu blusiņu, kas ir aktuāla arī Latvijā. Itālijas Zemkopības ministrija ir gatava aizliegt šo vielu apstrādājamo kultūraugu ziedēšanas laikā un tā ir ministrijas oficiālā pozīcija. Savukārt spāņi uzskata, ka aizliegums nav zinātniski pamatots, tam ir politisks raksturs, bet zemniekiem tas nesīs milzīgus ekonomiskus zaudējumus.

Darba grupā tika diskutēts arī par bioloģisko ražošanu. Šobrīd nav īsti skaidras prasības audzēšanai siltumnīcās, bioloģiskajā ražošanā pieļaujamiem substrātiem, utt. Dažās dalībvalstīs tiek uzskatīts, ka kūdras lietošana bioloģiskajā ražošanā nav pieļaujama, jo tas ir ierobežots dabas resurss. Turpretī Baltijā, Polijā un, iespējams, Skandināvijā, kur kūdra tiek izmantota pat apkurē, šis aizliegums ir pilnīgi neloģisks.

Kā arī svarīgs jautājums tika risināts saistībā ar „Skolas augļiem” Eiropas Savienībā. Interesanta bija DG SANCO pārstāves prezentācija, kurā tika skaidrots, ka bērnu ēšanas paradumi nesakrīt ar veselīgā uztura piramīdu. Bērni maz kustās, jo diennaktī ir nepieciešams vismaz 60 minūtes aktīvās fiziskās darbības. Tika pausts uzskats, ka bioloģiskie produkti Skolas augļu programmā nebūtu jāiekļauj, jo pētījumi nepierāda to augstāko pārtikas vērtību, bet izmaksas ir augstākas. Diskusijas gaitā tika nonākts pie rezumējuma- programma vairāk jāpopularizē un to varētu sasaistīt ar Skolas Piena un skolu pusdienu programmām.

Ekspertu atzinums tiek sagatavots ar Lauku tīkla atbalstu.