D.Pavļuts un Zemnieku Saeimas pārstāvji pārrunā lauksaimnieku kooperatīvu attīstību Latvijā

Trešdien, 16.maijā, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, pēc Zemnieku Saeimas (ZSA) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) iniciatīvas, tikās ar ZSA un LLKA pārstāvjiem, lai pārrunātu lauksaimniecības kooperatīvu attīstību Latvijā un situāciju biodegvielu ražošanas nozarē.

Lauksaimniecība jau vēsturiski ir Latvijas ekonomikai svarīga nozare. Tāpēc ir apsveicami, ka lauksaimniecības uzņēmumi domā kā attīstīties, uzlabot produktivitāti un konkurētspēju. Tikšanās apliecināja, ka Ekonomikas ministrija un lauksaimnieki raugās vienā virzienā – ekonomiskajā loģikā balstīta uzņēmējdarbība, kas spēj konkurēt gan pašmāju, gan ārvalstu tirgos. Valstij savukārt it jārūpējas, lai atbilstoši godīgas konkurences un vienlīdzīgu spēles nosacījumu principiem nebūtu nevajadzīgu un lieku šķēršļu uzņēmējdarbības attīstībai,” pēc tikšanās uzsvēra D.Pavļuts.

Puses vienojās, ka, rūpīgi izvērtējot visus riskus un iespējas, sadarbībā ar Konkurences padomi tiks organizētas turpmākas diskusijas un darbs pie nozares konkurences situāciju regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, lai lauksaimnieku kooperatīviem ļautu veiksmīgi attīstīties un tam netiktu radīti nepamatoti šķēršļi.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī situācija biodegvielu ražošanas nozarē. ZSA pauda pozīciju, ka tiešas subsīdijas no valsts budžeta nav risinājums nozares turpmākai darbībai un attīstībai, bet ir kopīgi jāmeklē risinājumi patēriņa pusē. Lauksaimnieku organizāciju pārstāvji uzsvēra, ka lauksaimniecības nozares produkcijas noietam biodegvielu ražotāji nav būtiski, turklāt tiešas valsts subsīdijas vienai nozarei nav ilgtspējīgs risinājums arī attiecībā pret citām nozarēm.

ZSA vienmēr ir bijusi par pievienotās vērtības radīšanu un mūsu saražotās produkcijas pārstrādes attīstību Latvijā. Taču attīstībai jānotiek saprātīgi – balstītai uz ekonomikas pamatiem, nevis tikai uz valsts subsīdijām. Uzskatām, ka jāveicina biodegvielas patēriņš valstī, tādējādi atbalstot ražotājus, piemēram, varētu aicināt Rīgas Satiksmi, līdzīgi kā daudzās Eiropas valstī kļūt „zaļākai” un sabiedriskajā transportā vairāk izmanot biodegvielu,” uzsvēra ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņs

Ņemot vērā, ka ZSA un LLKA ietilpstošie uzņēmēji pārstāv gan izejvielu ražotāju, gan patērētāju pusi, puses vienojās, ka turpmākajās sarunās par biodegvielu ražošanas nozares attīstību tiks aicināti piedalīties arī ZSA pārstāvji.

Zemnieku Saeimas biedri ir vairāk nekā 900 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā.

LLKA  ir biedrība, kas LLKA apvieno 55 LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras sniedz pakalpojumus to biedriem – lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, bet pašas nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu.

Papildu informācija:

Daiga Grūbe
Ekonomikas ministra preses sekretāre
Mob.tālr.: +371 26588715
Tālr.: +371 67013016
E-pasts: daiga.grube@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Maira Dzelzkalēja
Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece
Tālr.: 6 7027044
E-pasts: zsa@zemniekusaeima.lv
www.zemniekusaeima.lv
Twitter:@ZemniekuSaeima