DEMO FARM atvērtās durvju dienas

Projektā DEMO FARM jūlija sestdienās notiek atvērto durvju dienas, kuru laikā ikvienam interesentam visas dienas garumā iespējams kopā ar saimnieku, dabas un lauksaimniecības ekspertiem uzzināt, kādas ir videi labvēlīgas saimniecības un kā tās atšķiras no parastām saimniecībām, kā arī smelties iedvesmu un uzklausīt vērtīgus padomus, kā videi draudzīgi saimniekot savā lauku sētā.

Atvērto durvju dienās saimniecībās būs pieejamas vietas piknikiem. Visas dienas garumā darbosies ģimeņu pētnieciskais centrs, kur būs iespēja dažādu spēļu un pētniecisko darbu veidā iepazīties ar dabu un dabas un lauksaimniecības mijiedarbību saistītiem jautājumiem. Vairākās saimniecībās būs iespējams iegādāties tur ražoto produkciju.

9. jūlijs Zemnieku saimniecība “Jaun-Ieviņas”
Dzimtas mājas “Jaun–Ieviņas” atrodas Vidzemē, Raunas novada Raunas pagastā, netālu no Raunas Staburaga jau kopš 1780. gada. 102 ha viļņaini pauguri mijas ar līdzenām platībām un lēzenām starppauguru ieplakām. Saimnieki Uldis un Ineta Rudzīši attīstījuši daudznozaru bioloģisko saimniecību. Te ganās savvaļas zirgi un sastopami dažādi putni, te audzē un pārstrādā cidonijas, audzē dārzeņus un graudaugus, ražo kokogles un kopj bites, un tas viss pamato lauku tūrismu.
Programma:
10:00-11:00 Iepazīšanās ar “Jaun-Ieviņām” kopā ar saimnieku Uldi Rudzīti.
11:00-12:00 Ar dabas daudzveidību saimniecībā iepazīstinās dabas speciāliste Ieva Rove.
12:00-13:00 Lauksaimniecības eksperti Dainis Arbidāns un Ingrīda Grantiņa stāstīs par “Jaun-Ieviņu” lopkopības un augkopības nozari.
13:00-14:00 Ar dabas daudzveidību saimniecībā iepazīstinās dabas speciāliste Ieva Rove.
14:00-15:00 Iepazīšanās ar “Jaun-Ieviņām” kopā ar saimnieku Uldi Rudzīti.
15:00-16:00 Lauksaimniecības eksperti Dainis Arbidāns un Ingrīda Grantiņa stāstīs par “Jaun-Ieviņu” lopkopības un augkopības nozari.

16. jūlijs Zemnieku saimniecība “Vekši”
“Vekši” atrodas Vidzemē, Valkas novada Valkas pagastā. Dzimtas māju “Vekši” vēsture sākas ap 1851. gadu, un jaunie saimnieki Sanita un Ainis Āboliņi ar saviem trim bērniem ir pieņēmuši apzinātu lēmumu atgriezties Gaujas krastā un apsaimniekot vairāk nekā 150 ha īpaši aizsargājamas teritorijas ar straujās upes palu ūdeņu veidoto sarežģīto reljefu. Šajā īpašumā aizsargājamas dabas vērtības vārda burtiskā nozīmē ir uz katra soļa.
Programma:
10:00-11:00 “Vekši” apskate kopā ar saimnieci Sanitu Āboliņu.
11:00-12:00 Dabas speciālists Viesturs Lārmanis ekskursijas laikā rādīs saimniecības dabas daudzveidību.
12:00-13:00 Par “Vekšu” mājlopiem stāstīs lopkopības eksperts Dainis Arbidāns.
13:00-14:00 Dabas speciālists Viesturs Lārmanis ekskursijas laikā rādīs saimniecības dabas daudzveidību.
14:00-15:00 “Vekši” apskate kopā ar saimnieci Sanitu Āboliņu.
15:00-16:00 Par “Vekšu” mājlopiem stāstīs lopkopības eksperts Dainis Arbidāns.
23. jūlijs Piemājas saimniecība “Vīksnas”
Tikai 11,2 ha lielā piemājas saimniecība “Vīksnas” atrodas Vidzemē, Alojas novada Brīvzemnieku pagastā. 20. gadsimta sākuma jaunsaimniecība pašlaik ir puslaika saimniecība, proti, saimniekiem Sarmītei un Aldim Braslaviem ir pilna laika algots darbs. Apmēram 30 Latvijas Tumšgalves aitu un piemājas daiļdārzs ir viņu sirdslieta.
Programma:
10:00-11:00 “Viksnu” saimniece Sarmīte Braslava iepazīstinās ar saimniecību.
11:00-12:00 Dabas speciāliste Ieva Rove interesentus vedīs dabas daudzveidību izzinošā ekskursijā.
12:00-13:00 Lopkopības eksperts Dainis Arbidāns stāstīs par aitkopību saimniecībā.
13:00-14:00 Dabas speciāliste Ieva Rove interesentus vedīs dabas daudzveidību izzinošā ekskursijā.
14:00-15:00 “Viksnu” saimniece Sarmīte Braslava iepazīstinās ar saimniecību.
15:00-16:00 Lopkopības eksperts Dainis Arbidāns stāstīs par aitkopību saimniecībā.
30. jūlijs Zemnieku saimniecība “Mauriņi”
“Mauriņi” atrodas Vidzemē, Alūksnes novada Veclaicenes pagastā apmēram 25 kilometrus no Alūksnes. Te vairāk nekā 190 ha no 1992. gada saimnieko zāļu zinātāja Gunita Virka, ganās vairāk nekā 100 aitu un 50 liellopi, kā arī ‘Konik’ šķirnes zirgi un ponijs.
Programma:
10:00-11:00 “Mauriņu” saimniece Gunita Virka iepazīstinās ar saimniecību.
11:00-12:00 Dabas speciālisti Viesturs Lārmanis un Ieva Rove kopā iepazīstinās interesentus ar dabas daudzveidībai labvēlīgām saimniekošanas metodēm.
12:00-13:00 Lopkpības speciālists Dainis Arbidāns stāstīs par dažādajiem dzīvniekiem “Mauriņos”.
13:00-14:00 Dabas speciālisti Viesturs Lārmanis un Ieva Rove kopā iepazīstinās interesentus ar dabas daudzveidībai labvēlīgām saimniekošanas metodēm.
14:00-15:00 “Mauriņu” saimniece Gunita Virka iepazīstinās ar saimniecību.
15:00-16:00 Lopkpības speciālists Dainis Arbidāns stāstīs par dažādajiem dzīvniekiem “Mauriņos”.
Visas dienas gaitā “Mauriņos” būs iespējama fotogrāfēšanās kopā ar pozēties noskaņotiem dzīvniekiem: poniju Lapsiņkungu, cūciņu Solomonu, jautrajiem jēriem, seskiem, uzbāzīgo Boksi un citiem. Interesentiem būs iespējams vizināties arī zirgu pajūgā.

1. augusts Piemājas saimniecība “Silkalni”
40,8 ha lielajā “Silkalnu” saimniecībā Vidzemē, Kocēnu novada Valmieras pagastā, līdzās dabas lieguma zonai Marijas kalna purvs jau vairāk nekā 25 gadus saimnieko Zeltīte un Jānis Kavieri. Zeltīte ir viena no pazīstamākajām ārstniecības augu audzētājām Latvijā, cilvēks, kurš stāvējis pie šūpuļa vairākiem farmācijas un kosmētikas zīmoliem.
Programma:
12:00-14:30 Zeltīte Kaviere stāstīs par kultivēto un savvaļas ārstniecības augu vākšanu, smalcināšanu, žāvēšanu un realizēšanu, kā arī videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu.
14:30-15:00 Kafijas pauze
15:00-18:00 Ventiņu zāļu sieva L. Reitere stāstīs pļavas mācību un rādīs, kādi izskatās īsti nezāļu salāti.

Dabas un lauksaimniecības speciālisti
Atvērto durvju dienās kopā ar saimniekiem par saimniecībām stāstīs, kā arī skaidros par videi draudzīgu saimniekošanu četri dabas un lauksaimniecības speciālisti.

Viesturs Lārmanis DEMO FARM projektā ir putnu un meža daudzveidības eksperts. Ir izstaigājis katras saimniecības mežus, tos izvērtējot gan kopsakarībās, gan arī izskaidrojot atsevišķu elementu nozīmi bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā. Rosina saimniekot mežos tā, lai tas būtu dabai draudzīgi un ekonomiski izdevīgi vienlaikus.

Ieva Rove ir bioloģe, augu sugu, biotopu un dabas aizsardzības plānošanas speciāliste, īpašās intereses – jūras piekraste un no traucējumiem atkarīgās ekosistēmas. Latvijas Dabas fondā rosās kopš 2000. gada. Visās projekta DEMO FARM saimniecībās skatījusi dabas vērtības, kas atrodas ārpus mežiem: zālājus, tīrumus, dārzus un dīķus. Kopā ar saimniekiem lēma par to dabai labvēlīgu apsaimniekošanu.

Dainis Arbidāns ir SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” konsultants – eksperts veterinārmedicīnā. Diplomēts veterinārārsts. Desmit gadus strādājis kā privātpraktizējošs veterinārārsts. Konsultē dzīvnieku audzēšanas, labturības, ēdināšanas un veselības jautājumos.

Ingrīda Grantiņa ir agronome, kura joprojām pilnveido un uzlabo zināšanas lauksaimniecībā, studējot Latvijas Lauksaimniecības universitātē, doktorantūrā. Aktīvi piedalās lauksaimnieku izglītošanā un to saimniekošanas uzlabošanā. Kompetenta augkopības jautājumos, kas saistīti ar graudaugu, ziemas un vasaras rapša audzēšanu. Sirdij tuvākais kultūraugs – ziemas rapsis. Par šī kultūrauga audzēšanu veic pētījumu, kura rezultāti prezentēti Francijā, Zviedrijā, Čehijas Republikā un Latvijā.

Sīkāka informācija: Daiga Brakmane Latvijas Dabas fonds, daiga.brakmane@ldf.lv, Tālrunis birojā: 67830998, Mobilais tālrunis: 26454504