Diskusijas par astes daļējas amputācijas metodi jēriem vēl turpināsies

Zemkopības ministrija ir atsaukusi Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ministru kabineta noteikumu projektu „Labturības prasības aitu turēšanai”.

Noteikumu projekta izstrāde sākās 2012.gadā, lai pārņemtu Eiropas lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzības konvencijas pastāvīgās komitejas 1992.gada 6.novembra ieteikumu aitu audzēšanā. Konvencijas ieteikumā netiek atzīta aitu astes amputācija, izmantojot gumijas gredzenus, bet ir mudināts izvērtēt amputācijas nepieciešamību un daļēju astes amputāciju veikt, tikai izmantojot ķirurģiskas metodes ar anestēziju vai asinsvadu spailes.

Pamatojoties uz atšķirīgo pieeju Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī uz Latvijas aitu audzētāju asociācijas norādīto par to, ka Latvijā pamatā audzē Latvijas tumšgalves šķirnes aitas, kurām ir šķirnei raksturīgās garās astes un kurām astes daļēja amputācija ir nepieciešama dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, ZM pieņēmusi lēmumu apturēt noteikumu projekta tālāku virzību un turpināt diskusijas ar Eiropas Komisiju par pielietojamo metodi daļējai astes amputācijai jēriem.

Avots: ZM