Diskusijas par Latvijas prezidentūras darba programmu

2015.gada pirmajā pusē norisināsies Latvijas prezidentūra ES Padomē, kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas vēsturē. Ikviena prezidējošā valsts sagatavo savas prezidentūras darba programmu, kurā izklāsta sešu mēnešu laikā veicamos uzdevumus un sasniedzamos mērķus. Šobrīd norisinās aktīvs darbs pie Latvijas prezidentūras darba programmas izstrādes. Lai dotu iespēju ikvienam izteikt viedokli par Latvijas prezidentūras darba programmu, 2013.gada rudenī Rīgā, Jelgavā Valmierā, Ventspilī, Rēzeknē un Briselē notiks sabiedriskās diskusijas.

Diskusiju mērķis ir informēt par Latvijas prezidentūras darba programmas sagatavošanas principiem, kā arī nodrošināt iespēju sabiedrības pārstāvjiem iesaistīties Latvijas prezidentūras programmas veidošanā. Dalībnieki tiks aicināti izteikt ierosinājumus, kas tiks izmantoti turpmākā Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas izstrādē.

Diskusijās Jelgavā, Ventspilī, Valmierā un Rēzeknē piedalīsies gan Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta, gan akadēmiskās, vietējās uzņēmējdarbības vides un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Interesenti aicināti piedalīties diskusijās, kas notiks:

  • 10.oktobrī 10:00 – 12:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Jelgavā (programma *.pdf)
  • 14.oktobrī 13:00 – 15:00 Ventspils Augstskolā, Ventspilī
  • 21.oktobrī 13:00 – 15:00 Vidzemes Augstskolā, Valmierā
  • 7.novembrī 13:00 – 15:00 Rēzeknes Augstskolā, Rēzeknē

Pieteikšanās diskusijām Jelgavā, Ventspilī, Valmierā un Rēzeknē ej.uz/reg_diskusijas.

Diskusiju programmu saturs Rīgā tiks balstīts uz trīs Latvijas prezidentūras ES Padomē principiem: iesaistīšanās, izaugsme un ilgtspēja. Interesenti aicināti piedalīties diskusijās, kas notiks:

  • 23.oktobrī, „Iesaistīšanās” 14:00 – 17:00 Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Rīgā
  • 24.oktobrī, „Izaugsme” 14:00 – 17:00 Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Rīgā
  • 25.oktobrī, „Ilgtspēja” 14:00 – 17:00 Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Rīgā

Informācijai par diskusijām Briselē lūdzam sekot līdzi Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta mājaslapāwww.es2015.lv.

Papildu informācija:
Karīna Kovale
Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta projektu koordinatore
Tālr.: 67011787, 26058258
E-pasts: karina.kovale@es2015.lv
Twitter: @ES2015LV
draugiem.lv/es2015lv