Dzīvnieku turētājiem un īpašniekiem samazināsies administratīvais slogs

Otrdien, 5.augustā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos, lai  samazinātu administratīvo slogu dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, jo Latvijai ir piešķirts no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts statuss.

.

Latvija ir ieguvusi no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts statusu un  grozījumi noteiks jaunu govju enzootiskās leikozes uzraudzības kārtību. Līdz ar to turpmāk dzīvnieku īpašniekiem govju enzootiskās leikozes noteikšanai būs jāveic mazāk laboratorisko izmeklējumu. Tāpat tie precizē govju enzootiskās leikozes ziņošanas kārtību, datu uzskaites kārtību par dzīvnieku veselības stāvokli, dzīvnieku izsekojamību un informācijas par dzīvnieku veselību aprites kārtību.

.

Precizēta arī rīcība situācijās, ja ganāmpulkā konstatēta saslimšana ar govju enzootisko leikozi, kā arī rīcība, ja dzīvnieku novietne zaudē no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statusu.

.

 Avots: Zemkopības ministrija