Eiropas lauksaimnieku organizāciju vadītāji izprot Latvijas lauksaimnieku organizāciju pozīciju par PVTM 2013. gadam, lūdz papildu informāciju

Vakar, Briselē, Eiropas lauksaimnieku organizācijas COPA/COGECA prezidija sēdē Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja prezentēja Latvijas lauksaimnieku organizāciju sagatavotu pozīciju, aicinot atbalstīt jaunās dalībvalstis sarunās ar Eiropas Komisiju par papildus valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) 2013. gadam, kas palīdzētu izvairīties no būtiska ienākumu samazinājuma aktīviem lauksaimniekiem.

Pēc prezentācijas un diskusijām COPA/COGECA ģenerālsekretārs atzina jauno dalībvalstu argumentāciju par pamatotu un solīja jau tuvāko nedēļu laikā kopīgi ar COPA/COGECA KLP  politisko konsultantu Šelbiju Metjūza (Shelby MATTHEWS) detalizētāk iepazīties ar šo jauno dalībvalstu specifisko situāciju. Lai sekotu turpmāka Eiropas lauksaimniekus pārstāvošās organizācijas COPA-COGECA reakcija, tuvāko nedēļu laikā ir atkārtoti jātiekas ar Briseles biroja atbildīgajām personām, kā arī vēl papildus jāiesaista to dalībvalstu lauksaimnieku organizācijas, kurām šī problēma arī ir aktuāla. Baltijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji uzskata, ka, aktīvi sadarbojoties ar COPA/COGECA, tuvāko nedēļu laikā būs iespējams iegūt Eiropas lauksaimnieku organizācijas atbalstu grozījumiem par PVTM pēc 2013. gada.

Vēlāk COPA/COGECA prezidijs un Latvijas lauksaimnieku pārstāvji Maira Dzelzkalēja (ZSA) un Armands Krauze (LOSP) tikās arī ar ES prezidējošās valsts Dānijas lauksaimniecības ministri Meti Gjerskovu (Mette Gjerskov). Gan Latvijas, gan Lietuvas pārstāvji Dānijas ministri visaktīvāk iesaistīja diskusijās par mūsu zemniekiem visaktuālāko jautājumu – tiešmaksājumu izlīdzināšanu. Ministre atzina, ka gan viņa, gan pārējo dalībvalstu ministri zina Baltijas valstu sāpi. Kā uzsvēra Meti Gjerskova, šobrīd Eiropas Parlamentā noris aktīvas diskusijas valstu starpā, viņa ir pārliecināta, ka valstu vadītāji noslēguma sarunās radīs kompromisu, ar kuru visi būs apmierināti.

Savukārt šodien, 20.aprīlī, Maira Dzelzkalēja (ZSA) un Armands Krauze (LOSP), Baltijas lauksaimnieku grupas sastāvā, tiksies ar Igaunijas pārstāvja Sīma Kallasa (Siim Kallas) EK viceprezidenta un Transporta lietu komisāra biroju. Tikšanās laikā plānots pārrunāt Baltijas valstu – parlamentu un  lauksaimnieku – pozīciju KLP reformai pēc 2013. gada.  Baltijas lauksaimnieku organizācijas uzskata, ka Baltijas lauksaimnieku interešu aizstāvībā ir svarīgi, lai valstu pārstāvji, kas ievēlēti augstos ES amatos izprastu savas zemes zemnieku argumentāciju.

Jau informējām, ka Latvijas lauksaimnieku organizācijas – Zemnieku Saeima, Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padome, Latvijas Zemnieku Federācija, Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācija un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija kopā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ES Lauksaimniecības un lauku attīstības lietu biroju sagatavojušas un jau nosūtījušas COPA/COGECA augstākajām amatpersonām vēstuli, kurā izklāstīta un argumentēta Latvijas lauksaimnieku pozīcija par PVTM  turpināšanu 2013. gadam jaunajās dalībvalstīs.

Pašlaik vairums jauno dalībvalstu saņem zemākos tiešmaksājumus, kuru saņemšanai bija noteikts arī septiņu gadu pārejas periods. Līdz 2012. gadam Eiropas Savienības nosacījumi ļāva piemaksāt lauksaimniekiem no nacionālajiem budžetiem, tādējādi nodrošinot iespēju šo valstu zemniekiem veiksmīgāk konkurēt ar „veco dalībvalstu” lauksaimniekiem. Diemžēl 2013. gadā spēkā esošā ES likumdošana vairs nepieļauj šo piemaksu veikšanu. Tādējādi, piemēram, Latvijas gadījumā ražojošajiem lauksaimniekiem būs būtisks ieņēmuma samazinājums, kas ietekmēs lauksaimniecības nozares attīstību ilgtermiņā.

Jauno dalībvalstu lauksaimniekiem jau pašlaik būtiski atšķiras Eiropas tiešamaksājumu apjoms un nosakot, ka no 2013. gada nav pieejami Papildus valsts tiešie maksājumi (PVTM) aktīvajiem lauksaimniekiem, jauno dalībvalstu zemnieku ienākuma apjoms par hektāru var krasi samazināties. Latvijā piena sektorā līdz 60%, laukaugu nozarē līdz 40%, bet liellopu gaļas nozarē pat par 74%. Tas var radīt neprognozējams ekonomiskas un sociālas sekas.

Tādēļ, turpinot diskusijas par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem visiem ES dalībvalstu lauksaimniekiem, jauno dalībvalstu lauksaimnieki aicina COPA/COGECA atbalstīt šo dalībvalstu lauksaimnieku iniciētos grozījumus esošajos tiesību aktos, kas ļautu turpināt PVTM 2013.gadā.

Pasākums notiek VLT pasākuma „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros.

Papildu informācija:

Maira Dzelzkalēja

Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece

Tālr.6 7027044

E-pasts: maira@zemniekusaeima.lv