Eiropas Piena Padomes sanāksmē par aktuālāko ES

Eksperte Dace Pastare š.g. 25. martā Briselē apmeklēja Eiropas Piena Padomes (EMB) sanāksmi, kurā klātesošos iepazīstināja ar nozares situāciju Latvijā un par Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības padomes (LOSP) vēlmi iestāties šajā organizācijā. Sanāksmē tika izskatīti jautājumi par piena ražošanas izmaksu monitoringa rezultātiem ES, „Fair milk” akcijas norisi, problēmām un pasākumiem, kā arī Eiropas protesta plāniem 2013.gadā.

Eiropas Piena Padomes (EMB) mērķis ir apvienot un pārstāvēt aktīvos piena ražotājus Eiropā, panākt taisnīgas piena cenas, pilnībā nosedzot ražošanas izmaksas, kā arī nodrošināt piena ražošanu atbilstoši pieprasījumam. Šobrīd Vācijā ir izpētītas piena ražošanas izmaksas un atkarībā no reģiona, tās svārstās no 0.48-0.55 Eur/kg, savukārt piena iepirkuma cena, ieskaitot subsīdijas, svārstās no 0.41-0.48 Eur/kg. Skaidrs, ka ilgi strādāt ar zaudējumiem nav iespējams! EMB organizē sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par situācijas uzlabošanu un sagaidāmajām problēmām pēc piena ražošanas kvotu atcelšanas 2015.gadā. Pagaidām rezultātu nav, jo EK nav vīzijas, kā regulēt piena tirgu, ja tas netiek ierobežots ar kvotām.

Tuvākajā laikā vairākās ES valstīs norisināsies akcija „Fair milk”, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību piena ražošanas problēmām, nodrošināt godīgāku peļņas sadali starp ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju. Situācija katrā valstī ir atšķirīga, tomēr galvenās problēmas, ar ko sastopas akcijas organizētāji – pārstrādātāju nevēlēšanās fasēt piena produktus ar akcijas zīmi, tirgotāju atteikšanās iekļaut šos produktus preču sortimentā. Sanāksmē Itālijas pārstāvji prezentēja savu kampaņas plānu, kura ir sīki un profesionāli izstrādāta. Itāļiem ir labas idejas, kā izvairīties no konfrontācijas ar tirgotāju un pārstrādātāju atteikumiem – dažas organizācijas fasē pienu pašas, ražo produktus mazos kooperatīvu pārstrādes uzņēmumos un realizē mazumtirdzniecības vietās. Šie produkti ir dārgāki, nekā parastā plaša patēriņa produkcija, tieši tāpēc EMB veic reklāmas un izskaidrošanas kampaņas, iepazīstina sabiedrību ar akcijas mērķiem un rezultātiem.

2013.gadā EMB plāno divas lielas akcijas- traktoru rallijus, kuras notiks Vācijā aprīlī un jūnijā, Berlīnē. Arī šoreiz, tāpat kā novembrī Briselē, sabrauks traktori no zemnieku saimniecībām, lai izteiktu neapmierinātību ar pastāvošo sistēmu, kas pakļauj piena ražotājus iznīcības riskam. Vērts padomāt, varbūt Latvijai arī vajadzētu iesaistīties!

No Latvijas puses LOSP ir izteicis vēlēšanos iestāties Eiropas Piena Padomē (EMB) kā pilntiesīgai dalībniecei. Pārējās dalīborganizācijas uzņēma šo vēlmi pozitīvi un tika panākta noruna, ka Latvija saņems visus nepieciešamos iestāšanās dokumentus.

Ekspertu atzinums tiek sagatavots ar Lauku tīkla atbalstu.