Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ar LATRAPS vadību pārrunās nozarē risināmos jautājumus

Ceturtdien, 6. jūnijā ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts dosies vizītē uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību „LATRAPS”, kur ar tās vadību un zemniekiem pārrunās vairākus graudu nozarei būtiskus jautājumus. Ekonomikas ministra vizīte notiek laikā, kad kooperatīvs piedzīvo strauju ekonomisko izaugsmi, un prognozēts, ka neto apgrozījums jūlija sākumā sasniegs 200 miljonu LVL.

Ekonomikas ministra vizīte notiek pēc Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas un biedrības „Zemnieku saeima” iniciatīvas. LATRAPS ir lielākais graudu eksportētājs Latvijā, savukārt visa graudaugu nozare kopumā ir bijis viens no galvenajiem eksporta pieauguma kāpinātājiem 2012.gadā. Graudaugu nozares eksporta apjomi 2012. gadā kopumā par 43,1% pārsniedza 2011. gada rādītājus. Graudu un rapša audzēšanas nozares panākumi Latvijā nebūtu iespējami bez kooperācijas attīstības, lauksaimniekiem savstarpēji sadarbojoties.

Šobrīd LATRAPS apvieno vairāk nekā 670 zemniekus visā Latvijā. Saimniecību apstrādājamās platības ir sākot no 20 ha līdz pat 6000 ha. LATRAPS sniedz arī ievērojamu ieguldījumu Zemgales reģiona ekonomiskās aktivitātes veicināšanā – uzņēmums ir viens no lielākajiem reģiona darba devējiem, nodarbinot vairāk nekā 124 darbiniekus centrālajā birojā, kā arī vēl 32 reģionālajās struktūrvienībās.

Vizītes pirmajā daļā, plkst. 09:00 – 09:45 ekonomikas ministrs Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē iepazīsies ar LATRAPS piederošo biodīzeļdegvielas ražošanas rūpnīcu un iesalnīcu. Staļģenes iesalnīca ir vienīgā Latvijā, kura šogad uzsāks ražot iesalu mazajām alus darītavām no Latvijā audzētajiem miežiem. Pēc Staļģenes ministrs tālāk dosies uz Eleju, kur plkst. 10:15 iepazīsies ar graudu un rapša pirmsapstrādes kompleksu. Vizītes noslēgumā ministrs kopīgi ar LATRAPS vadību un aktīvākajiem zemniekiem diskutēs par biodegvielas attīstības politiku Latvijā, to skaitā biodīzeļa obligāto piejaukumu, valsts atbalstu eksportam, kā arī kooperācijas ietekmi uz valsts ekonomiku un lauku attīstību.

Par LLKA

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir dibināta 2002.gadā un apvieno lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras strādā savu biedru interesēs, samazinot to ražošanas izmaksas. Asociācijas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku kooperācijas attīstībai un veicināt sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un priekšrocībām. LLKA ir galvenais Zemkopības ministrijas sadarbības partneris lauksaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. Šobrīd LLKA ir 56 biedri.

Par ZSA

Biedrība „Zemnieku saeima“ (ZSA) ir dibināta 1999. gadā un ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir gandrīz 900 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm, kuri apsaimnieko vairāk nekā 500 tūkst. ha. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir trešā nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.