ELMA-TP Seminārs: “Vietējo produktu atpazīstamības un kvalitātes nodrošināšana”

Pagājušo nedēļu viesnīcā Rožmalās Eiropas Savienības projekta ELMA-TP norisinājās seminārs, kurā gan vietējie, gan ārzemju viesi iepazīstināja vietējos ražotājus ar savu pieredzi un zināšanām.

Papildus informācija un prezentācijas:

Dizainparaugs_izgudrojums_patents

Informacija_pateretajiem_PVD_macibas_2015_ZS

Partikas_kvalitates_shemasZM

Vietejie_produkti_Italija

Vietejie_produkti_izstades

Vietejie_produkti_partikas_kvalitates_shemasPVD

Vietejie_produkti_Slovenija

Vietejie_produkti_Turcija


Saistīti raksti