Union “Farmers Parliament”/ biedrība “Zemnieku saeima”
Republikas laukums 2, 916. kabinets, Rīga, LV -1010
Phone: +371 6702 7044, + 371 6702 7134
e-mail: birojs@zemniekusaeima.lv

VAT Reg.No. LV40008042411,
AS SEB Bank Vecrīgas Branch,
UNLALV2X, LV71UNLA0001002700264