EPS klientiem ir iespēja papildināt EPS līgumu ar vairākiem lietotājiem

LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) klientiem ir iespēja papildināt savu EPS līgumu ar vairākiem EPS lietotājiem. Lauksaimnieks var deleģēt kādu citu fizisko personu, piemēram, konsultantu vai radinieku iesniegt EPS viņa pieteikumus.

.

Lauksaimniekam var būt vairāki EPS lietotāji, piemēram, kas iesniedz platību maksājuma pieteikumu, cits kas iesniedz projektveidīgo pasākumu iesniegumus, vēl kāds, kurš iesniedz citus pieteikums LAD EPS.

.

Lai piereģistrētu papildus LAD klienta EPS lietotājus, lauksaimniekam LAD jāiesniedz EPS līguma papildinājums (veidlapa par papildus lietotāju atrodama LAD mājaslapā izvēlnē „Kā kļūt par EPS lietotāju”), ko paraksta abas iesaistītās puses (gan klients, gan topošais EPS lietotājs).

.

Līdz ar to turpmāk lauksaimnieks pats kā EPS lietotājs varēs apskatīt elektroniski visus savus pieteikumus, dokumentus, maksājumus, kā arī pārraudzīt citus savus EPS lietotājus.

.

Plašāku informāciju par EPS var lasīt izvēlnē „Elektroniskā pieteikšanās sistēma”.

.

Avots: LAD