Gadskārtējo konkursu jaunajiem lauksaimniekiem SENČU AICINĀJUMS 2012 izsludina jau vasarā!

Jau trešo gadu Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete kopā ar Latvijas Avīzi un Zemnieku Saeimu, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, izsludina konkursu jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums”.

Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus/lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību.

Šogad konkursa žūrija nolēma konkursu izsludināt jau vasarā, lai būtu iespēja vairāk iepazīt konkursa pretendentus un sekot jauno lauksaimnieku saimniekošanai ilgākā laika posmā. Pieteikšanās konkursam ilgs no š.g. 7. jūnija līdz 6. jūlijam. Apbalvošanas ceremonija kā katru gadu notiks Zemnieku saeimas organizētāja Lielajā lauksaimnieku ballē, 2013 gada janvārī.

Pirmo reizi konkurss tika organizēts 2010.gadā un par tā uzvarētājiem kļuva Inga un Zigmunds Kalniņi no Kazdangas Aizputes novadā. Par 2011.gada uzvarētāju kļuva Valdis Zujs no Rēzeknes novada Pušas pagasta. Konkursa uzvarētāji balvā saņem pilnībā apmaksātu trīs dienu braucienu ar piedalīšanos divām personām vienā no vadošajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm/gadatirgiem/pasākumiem, kā arī tēlnieka Paula Jaunzema darināto balvu. Konkursa veicināšanas balvu 20 cilvēkiem – dalība 2 dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

Par 2012.gada konkursa žūrijas priekšsēdētāju ievēlēts Latvijas Jauno Zemnieku kluba valdes priekšsēdētājs Raitis Ungurs, kurš 2010.gada konkursā piedalījās kā dalībnieks.

Konkursa žūrijas sastāvs:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle;

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas priekšsēdētaja vietniece;

Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes valdes priekšsēdētājs;

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne;

Anna VītolaHelviga, Lauku Atbalsta dienesta direktore;

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs;

Raitis Ungurs, Latvijas Jauno Zemnieku kluba valdes priekšsēdētājs.

Pieteikumi un konkursa nolikums ir atrodami www.zemniekusaeima.lv vai rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv ar norādi „Jauno lauksaimnieku konkursam”.

Papildus informāciju var saņemt Zemnieku saeimas birojā Rīgā, Republikas laukumā 2, 501. kabinetā vai zvanot pa tālruni 67027044.

Informāciju sagatavoja:

Jānis Karalis
(S.Kalnietes birojs, t.mob.29715772; e-pasts: janis.karalis@pilsoniska-savieniba.lv )

Mārtiņš Trons
(Zemnieku Saeima, t.mob.29805456 e-pasts: martins.trons@zemniekusaeima.lv )

Senču aicinājums

Sandras Kalnietes balva Latvijas jaunajiem lauksaimniekiem

kopā ar Zemnieku saeimu un Latvijas Avīzi

Konkursa nolikums

1. Konkursa priekšmets.

1.1. Konkursa galvenā balva tiek piešķirta jaunajam lauksaimniekam /lauksaimniecei, kurš/kura ne mazāk kā piecus gadus dzīvo laukos un veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību.

1.2. Izvērtējot konkursam iesniegtos pieteikumus, konkursa žūrijai ir tiesības piešķirt balvas konkursa dalībniekiem un uzvarētājam.

2. Konkursa dalībnieki.

2.1. Konkursā var piedalīties ikviens lauksaimnieks/ce vecumā līdz 35 gadiem.

2.2. Pretendentus konkursam var pieteikt fiziskas un juridiskas personas – cilvēki, uzņēmumi, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas.

2.3 Konkursam nevar pieteikt žūrijas pārstāvjus

2.4. Dalība konkursā ir bezmaksas.

3.Konkursa materiālu iesniegšana.

3.1. Konkursa pretendentu pieteikšanai ir jāiesniedz anketa ar aizpildītiem datiem par pretendentu.

3.2. Pretendenta pieteikumam papildus var pievienot arī citus materiālus, piemēram, publikācijas, fotomateriālus, atzinības vai ko citu, kas palīdz atspoguļot pretendenta darbu un personību.

3.3. Pretendenta pieteikums iesniedzams latviešu valodā.

3.4. Pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu vai e-pastu no 06.06.2012. līdz 06.07.2012. (pasta zīmogs) – uz Zemnieku saeimas biroju (Republikas laukums 2, 501. kabinets, Rīga, LV -1010) vai elektroniski uz e-adresi birojs@zemniekusaeima.lv ar norādi: „Jauno lauksaimnieku konkursam’’.

3.5. Konkursa pretendentu pieteikšana tiek izsludināta konkursa rīkotāju mājas lapā, sadarbības mājas lapā un sadarbības medijos.

4. Konkursa žūrija.

4.1. Konkursa pieteikumus vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir 9 dažādu nozaru pārstāvji un profesionāļi:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas valdes locekle un biroja vadītāja

Viesturs Serdāns, Latvijas avīzes valdes priekšsēdētājs

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne

Anna Vītola – Helviga, Lauku atbalsta dienesta direktore

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Cimermanis – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs

Raitis Ungurs, Latvijas Jauno zemnieku kluba valdes priekšsēdētājs

4.2. Konkursa žūrijas pārstāvji pirmajā tikšanās reizē no sava vidus ievēl žūrijas priekšsēdētāju.

5. Vērtēšana.

5.1. Vērtēti tiek tikai tie pieteikumi, kuri iesūtīti noteiktajā laikā un ir atbilstoši noformēti.

5.2. Sākotnējā vērtēšana un atbilstību nolikumam izvērtē Zemnieku saeimas birojs. Tālāk pretendentu vērtēšana notiks pēc izvirzītajiem kritērijiem un punktu skalas. Vērtējumu veiks katrs konkursa žūrijas pārstāvis.

5.3. Vērtēšanas kritēriji:

* saimniecība: radoša, pelnoša, efektīva (max 30 punkti)

* videi draudzīgs saimniekošanas veids (30 punkti)

* sociālā atbildība un sabiedriskais darbs ( apkaimē, novadā, nozarē utml.) (20 punkti)

* profesionālā pilnveidošanās mūžizglītība – profesionālā pilnveidošanās (mācības, kursi, stažēšanās, serifikāti, līdzdalība profesionālos pasākumos starptautiski utml.) (20 punkti)

5.4. Vērtējot žūrijas pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzējiem papildus informāciju par kandidātiem.

5.5. Konkursa uzvārētājs tiek noteikts, apkopojot visu žūrijas locekļu vērtējumu.

5.6.   Balsīm sadaloties vienādi, priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.

5.7. Konkursa žūrija var lemt par papildus atzinību un / vai balvu piešķiršanu pretendentiem.

6. Iesniegto materiālu tālāka izmantošana.

6.1. Konkursam izvirzīto pretendentu aprakstus konkursa rīkotāji un partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

7. Konkursa balva.

7.1. Konkursa uzvarētājs saņem Galveno balvu un pilnībā apmaksātu trīs dienu braucienu ar piedalīšanos divām personām vienā no vadošajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm/gadatirgiem/pasākumiem.

7.2. Konkursa veicināšanas balva ir 20 jauno lauksaimnieku piedalīšanās divu dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

8. Apbalvošana.

8.1. Balvas pasniegšana notiks 2013. gada janvārī. Par tās norisi pasākuma organizētāji savlaicīgi informē pieteiktos kandidātus.

9. Papildus informācija.

8.1. Papildus informāciju var saņemt, rakstot uz pastu: birojs@zemniekusaeima.lv

Jauno-lauksaimnieku-konkursa-pieteikuma-anketa2012