Graudu intervence jau no novembra sākuma

Atgādinām, ka sākot no novembra sāk darboties graudu iepirkšana intervencē.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad lauksaimnieki varēs pārdot kviešus un miežus valsts intervencē. Taču lai šo iespēju izmantotu produkcijai jāatbilst konkrētiem nosacījumiem (piemēram, jānodrošina produkcijas viendabīgums, minimālais iepirkuma apjoms 80t utt.). Tāpat lai labību pārdotu intervencē, labības pārdevējam jābūt reģistrētam LAD reģistrā.

Sīkāku informācija meklēt biedru vēstulēs!