GreenAgri darba grupu tikšanās 27.03.2018.

Projekta GreenAgri sanāksmē 27.03.2018. Pērnavā tika apspriesti projekta ieviešanas aktuāli jautājumi:

1. Projekta vadība – situācija ar partneru atskaitēm, projekta rezultatīvie rādītāji (mērķa grupa ir 300 lauksaimnieki), maksājumi, projekta budžeta vadība.

2. WP2 Demo plānu progress katrā valstī un rezumējuma sniegšana 2018.gada jūnijā Tartu sadarbības partneru sanāksmē.

3. WP3- Pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju 2018.gada maijā un uz Somiju – jūlijā, igauņu lauksaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Latviju rudenī, demo diena.

4. WP4-Ekonomiskās analīzes pētījums Igaunijā – aptaujas rezultāti. Situāciju ar pētījumu Latvijā.

5. Nākamā projekta darba grupas sanāksme – 06.06.2018. Tartu

DARBA KĀRTĪBA

greenagri_interreg_ERAF_rakstiem


        
        

Saistīti raksti