GreenAgri vadības grupas tikšanās

2017.gada 28.septembrī Igaunijas pilsētā Polvā norisinājās projekta GreenAgri vadības grupas tikšanās.

Tikšanās laikā projekta koordinatore Silja Lehtpuu prezentēja projekta starpposma rezultātus, projekta darbības plāna īstenošanas rezultātus un projekta finanšu plānu. Projektu ekspertes Anna Riisenberga un Zanda Melnalksne prezentēja rīcības plānu ieviešanas rezultātus 22 demo saimniecībās. Savukārt Timo Kaugurs no Igaunijas Vides  aizsardzības ministrijas iepazīstināja ar notiekošos aptauju par jauno noteikumu ietekmi uz vidi un ekonomiku.

Vadības grupa vienojās, ka nākamā grupas tikšanās notiks 2017.gada decembrī, Latvijā.

greenagri_interreg_ERAF_rakstiem


Saistīti raksti