GreenAgri

greenagri_interreg_ERAF_rakstiem

Projekta saturs:

Projekta “GreenAgri” mērķis ir samazināt augu barības vielu noplūdi no lauksaimnieciskās darbības Baltijas valstīs. Lai sasniegtu mērķi, projekta laikā tiks izstrādāta un izmēģināta videi draudzīga organiskā mēslojuma apsaimniekošana. Pašreiz lauksaimnieciskā darbība ir viens no avotiem, no kura barības vielas ar laiku tiek nogādātas Baltijas jūrā, projekta ideja ir šo situāciju mainīt.

Projektā ir apvienojušies Igaunijas un Latvijas lauksaimnieki ar mērķi samazināt eitrofikāciju Baltijas jūrā. Projekta laikā 20 lauksaimnieki no Igaunijas un Latvijas, ieguldot savus finansiālos līdzekļus, demonstrējumu laukos ieviesīs inovatīvas tehnoloģijas un metodes. Eksperti un pētnieki apkopos, kā arī analizēs, barības vielu noplūdes datus un sniegs lauksaimniekiem informāciju par dažādiem risinājumiem barības vielu noplūžu samazināšanai. Šī ir pirmā reize, kad pieredze no tehnoloģiju demonstrējumiem konkrēto saimniecību laukos tiks pārnesta plašam saimniecību lokam, izmantojot Igaunijas un Latvijas lauksaimnieku intelektuālo kapitālu, lauksaimniecības organizāciju un pētniecisko institūciju palīdzību.

Projekta galvenais ieguvums būs samazināta barības vielu ieplūšana Baltijas jūrā no 20 Igaunijas un Latvijas demonstrējumu saimniecībām. Ilgtspēju nodrošinās ar jaunajām zināšanām, kuras tiks izplatītas tālāk vismaz 300 lauksaimniekiem. Konsultanti, kuri projekta gaitā saņems zināšanas un pieredzi, turpmāk spēs atbalstīt lauksaimniekus abās robežas pusēs. Projekta rezultāti kalpos arī Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) mērķu sasniegšanai – fosfora un slāpekļa samazināšanai Somu un Rīgas līčos, ekoloģiskā un vides stāvokļa uzlabošana līdz 2021. gadam.

Projekta partneri:

  • Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības kamera (Igaunija)
  • Biedrība “Zemnieku saeima” (Latvija)

Projekta budžets:

Kopējais budžets: 859 491,51 EUR
ERAF līdzfinansējums: 730 567,78 EUR
Partneru ieguldījums: 128 923,73 EUR

Projekta kontakti:

  • Silja Lehtpuu – projekta koordinatore:lehtpuu@gravitas.ee
  • Roomet Sõrmus – Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kameras priekšsēdētājs:sormus@epkk.ee
  • Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības “Zemnieku saeima” priekšsēdētāja vietniece:zsa@zemniekusaeima.lv
  • Zanda Melnalksne- biedrības “Zemnieku saeima” projektu vadītāja:zanda@zemniekusaeima.lv
  • Malle Lind, Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kameras komunikācijas vadītāja:malle@epkk.ee
  • Līva Norkārkle, biedrības “Zemnieku saeima” sabiedrisko attiecību vadītāja: liva@zemniekusaeima.lv
  • Elīna Dūdiņa, biedrības “Zemnieku saeima” jaunākā projektu vadītāja:elina@zemniekusaeima.lv

Projekta “GreenAgri” mājaslapa: www.epkk.ee/en/green-agri/

Brošūra – Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas

21.09.2016. Lauku dienas video – Vides prasības organiskā mēslojuma apsaimniekošanā

29.09.2017. Lauku diena Polvā, Igaunijā video – Pakaišu kūtsmēslu kliedēšanas tehnoloģijas

ZSA iepazīstina ar organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijām – Pētījums LV un Pētījums ENG

Projekta numurs: CB272 “GreenAgri”

Projekta darbības periods: 09.2015.-08.2019.

Projektu “GreenAgri” līdzfinansē Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014- 2020.

greenagri_interreg_ERDF_ENG


Saistīti raksti