Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos vienkāršos prasības zemes īpašniekiem un valdītājiem

27. augustā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Meliorācijas kadastra noteikumi”. Noteikumi precizē rīcību un darbības meliorācijas kadastra izveidei un uzturēšanai.

Noteikumos veikti daudzi precizējoši grozījumi, un daži no tiem samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem. Turpmāk zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vairs nebūs jāveic pirmreizēja viena īpašuma un koplietošanas meliorācijas sistēmas inventarizācija pirms tehnisko noteikumu pieprasīšanas no meliorācijas kadastra uzturētāja.

Izmaiņas noteic arī, ka meliorācijas sistēmas inventarizācijas lieta zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam turpmāk būs jāiesniedz meliorācijas kadastra uzturētājam tikai divos gadījumos: ja tiks ierosināts izņemt meliorācijas sistēmas vai tās daļas datus no meliorācijas kadastra, kā arī, ja būs ierosinājums reģistrēt esošu meliorācijas būvi, kura saskaņā ar noteikumiem reģistrējama meliorācijas kadastrā.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija