Grozījumi vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanā zemnieku saimniecībām

Šā gada 29.martā Saeima apstiprināja grozījumus Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Grozījumi paredz, ka no 2013.gada 1.janvāra uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis būs jāmaksā arī par zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā esošajām vieglajām automašīnām.

Tomēr likumā ir iestrādāts jauns atbrīvojums no uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas – komersanti un zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu tiks atbrīvotas no vieglo transportlīdzekļa nodokļa maksāšanas, ja tās sasniegs noteiktu ieņēmumu slieksni.

Nosacījumi atbrīvojumam no nodokļa maksāšanas ir šādi:

  1. Komersantiem un zemnieku saimniecībām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens vieglais automobilis, tiks atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, ja tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā pārskata gadā ir bijuši vismaz 3 000 latu;
  2. Komersantiem un zemnieku saimniecībām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli par pirmo transportlīdzekli nebūs jāmaksā, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā pārskata gadā jānodrošina 3 000 latu apmērā, un par katru nākamo transportlīdzekli ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā pārskata gadā jānodrošina 50 000 latu apmērā.

Piemēram, saimniecībai, kurai ir viena vieglā automašīna, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas jānodrošina vismaz 3 000 latu. Saimniecībai, kurai ir divas vieglās automašīnas ieņēmumi jānodrošina vismaz 53 000 latu apmērā (par pirmo 3 000, un par otro 50 000). Saimniecībai, kurai ir 3 vieglās automašīnas ieņēmumi būs jānodrošina 103 000 latu apmērā (par pirmo 3 000, par otro 50 000 un par trešo 50 000).

Ieņēmumos no lauksaimnieciskās ražošanas netiks ieskaitīts saņemtais valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Vēl viens būtisks nosacījums, kas tika ieviests ar grozījumiem ir tāds, ka turpmāk uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis būs jāmaksā arī, ja komersants vai zemnieku saimniecība nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, šis komersants vai zemnieku saimniecība maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.