Iespēja pieteikties Kredītu fonda līdzekļiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 8.septembra līdz šī gada 31.decembrim izsludinājis pirmās kārtas pieteikšanos uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem.

Kredītu fonda mērķis ir veicināt kredītresursu pieejamību lauksaimniecības un lauku attīstības, kā arī zivsaimniecības attīstības investīciju projektiem. Šī mērķa īstenošanai lauksaimnieki varēs saņemt aizdevumu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai. Aizdevumus varēs saņemt eiro vai latos. Iesniegumi Kredītu fonda līdzekļu saņemšanai jāiesniedz bankās vai krājaizdevu sabiedrībās.

Kredītu fonda aizdevumus varēs saņemt šādos Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumos:

  • “Lauku saimniecību modernizācija”
  • “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”
  • “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”
  • “Tūrisma aktivitāšu veicināšanā”
  • kā arī pasākumos:

  • “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” ;
  • “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”
  • Sīkāka informācija atrodama LAD mājas lapā sadaļā “Kredītu fonds”.