Iestāžu iespējamās apvienošanas modeļi

Projekts, kurā analizēti ministriju un ministru padotībā esošu iestāžu iespējamās apvienošanas modeļi.

Saskaņā ar dokumentu, kas nonācis masu saziņas līdzekļu rīcībā, tiek piedāvāti divi modeļi, kā samazināt 138 valsts institūciju – ministriju un ministru padotības iestāžu – skaitu: veicot nelielas izmaiņas un saglabājot 119 padotības iestādes vai veicot būtiskas izmaiņas un atstājot 96 padotības iestādes.

Pievērsiet uzmanību tām iestādēm, ar kurām ikdienā nākas saskarties (links zemāk)! Piemēram, kā viens no pārsteigumiem ir ideja Valsts tehniskās uzraudzības valsts aģentūru pievienot CSDD, kas var sagādāt neērtības un liekus apgrūtinājumus lauksaimniekiem.

Valsts parvaldes iestazu struktura.doc