Informācija no Lauku atbalsta dienesta

LAD publicējis informāciju par iesniegtajiem projektiem laikā no 3.novembra līdz 3.decembrim pasākumos “Lauku saimniecību modernizācija”, “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un “Vietējās attīstības stratēģijas”.

Der zināt:

Lauku saimniecību modernizācijā – pārsniegums tikai Zemgales reģionālajā pārvaldē (1,3 milj. Ls). Pārējās pārvaldēs atvēlētie līdzekļi palikuši pāri. Atgādinām, ka Zemkopības ministrija apsolījusi nofinansēt visus Modernizācijas projektus, kuri atbilstoši sagatavoti.

Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas”– iztrūkums 21,6 milj. Ls

Sīkāku informāciju par pasākumiem, pārvaldēm, summām un iesniegtajiem projektiem skatīt http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=2913.