Informācija par ES Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni

Sadaļu “Lauksaimniecības attīstība” esam papildinājuši ar apakšsadaļu [url=http://www.zemniekusaeima.lv/lv/modules/tinycontent/lap.php]”Kopējās lauksaimniecības politikas veselības pārbaude”[/url]. Tur sīkāka informācija par gaidāmo Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas reformu, par kuru Eiropas Komisijā līdz 2009.gadam notiek sarunas. Saskaņā ar sarunās panāktiem vienošanās rezultātiem pakāpeniski tiks ieviestas izmaiņas lauksaimniecības atbalsta un kontroles nosacījumos.