Informācija par iesniegtajiem projektiem Lauku saimniecību modernizācijas pēdējā kārtā

LAD apkopojis informāciju par iesniegtajiem projektiem pasākuma “Lauku saimniecību modernizācija” 7.kārtā no 07.12.2009. – 07.01.2010.

Nr.p.k.

Reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Lauku saimniecību modernizācija – 7.kārta

Projektu skaits

Pieteiktās attiecināmās izmaksas (LVL)

Pieteiktais publiskais finansējums

(LVL)

Kārtai piešķirtais publiskais finansējums

(LVL)

Publiskā finansējuma

pārpalikums vai iztrūkums

(LVL)

1.

Austrumlatgales

39

3 015 109,81

1 251 557,10

2 896 389,00

1 644 831,90

2.

Dienvidkurzemes

50

2 579 989,60

1 055 848,78

3 183 227,00

2 127 378,22

3.

Dienvidlatgales

50

2 549 117,49

1 133 983,09

3 786 902,00

2 652 918,91

4.

Lielrīgas

52

4 261 163,92

1 716 352,81

1 706 777,00

-9 575,81

5.

Viduslatvijas

30

2 024 318,78

892 382,66

2 343 634,00

1 451 251,34

6.

Zemgales

67

8 831 194,94

3 547 131,48

1 805 362,00

-1 741 769,48

7.

Ziemeļaustrumu

19

1 007 194,84

430 598,33

2 252 848,00

1 822 249,67

8.

Ziemeļkurzemes

42

2 249 026,48

955 059,82

1 486 476,00

531 416,18

9.

Ziemeļvidzemes

68

2 708 669,34

1 118 174,98

2 818 117,00

1 699 942,02

KOPĀ RLP :

417

29 225 785,20

12 101 089,05

22 279 735,00

10 178 645,95

Kooperatīvi

7

294 080,78

114 838,77

10 000 000,00

9 885 161,23

KOPĀ:

424

29 519 865,98

12 215 927,82

32 279 735,00

20 063 807,18

Projekti par lielāku piešķirto summu iesniegti Lielrīgas un Zemgales reģionālajās pārvaldēs, bet kopumā kārtā līdzekļi palikuši pāri par 10,1 milj. latu.