Informācija par notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā

Ņemot vērā arvien pieaugušo minerālmēslu cenu, nereti lauksaimnieki izvēlas izmantot notekūdeņu dūņas, kas var kalpot kā labs mēslojums lauksaimniecības zemēs.

Tomēr lietojot šo mēslojumu ir jāievēro konkrēti nosacījumi, lai novērstu iespējamo piesārņojumu un izpildītu likumdošanā izvirzītās prasības.

Sīkāku informāciju par notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā var atrast bukletā vai arī http://sludge.silava.lv zem nodaļas “Notekūdeņu dūņu izmantošana” sadaļā “Lauksaimniecība”.