Informācija par valsts galvojumiem

Finanšu ministrija ir sniegusi informāciju par to, ka 2013.gada valsts budžeta likumprojektā visu nozaru ministrijām projektu īstenošanai paredzēts valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem kopējais maksimāli pieļaujamais limits  56,23 milj.lati.

Zemkopības ministrijas mājas lapā tika ievietota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem galvojuma saņemšanai un pieteikšanās termiņu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr. 501 „Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība” noteikto kārtību.

Lai pieteiktos uz galvojuma saņemšanu komercdarbības atbalsta projektu un valsts investīciju projektu īstenošanai, galvojuma pretendents nozares ministrijas publicētajā pieteikšanās termiņā (līdz š.g. 7.maijam) iesniedz nozares ministrijā šādus dokumentus:

1)      pieteikums galvojuma saņemšanai;

2)      galvojuma pretendenta apliecinājums, ka tas nav kvalificējams kā grūtībās nonācis uzņēmums;

3)       biznesa plāna projekts, kura īstenošanai paredzēts izmantot galvojamo kredītu;

4)      informācija par plānoto galvojuma nodrošinājumu.

Informācija ir pieejama arī Zemkopības ministrijas mājas lapā sekojot saitei: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2107&id=13851