Informācija par zinātnisko pētījumu prezentācijām

Informējam, ka tuvākajā laikā Zemkopības ministrijā notiks veikto zinātnisko pētījumu prezentācijas, kurās var piedalīties arī visi interesenti.Prezentācijas būs par sekojošām tēmām:

25.novembris – Augkopība (Zemkopības ministrija, 314.telpa, 3.stāva zāle)

9.00 – 10.00 „Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos” (izpildītājs – Latvijas valsts augļkopības institūts)

10.00 – 10.30 „Vīrusslimību diagnostika kartupeļu selekcijas un sēklaudzēšanas darba kvalitātes uzlabošanai” (izpildītājs – Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts)

10.30 – 11.15 „Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā” (izpildītājs – Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts)

11.15 – 12.00 „Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības” (izpildītājs- Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs)

12.00 – 12.30 Pusdienas laiks!

12.30 – 13.30 „Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā” (izpildītājs – Latvijas Lauksaimniecības universitāte)

13.30 – 14.30 Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana laukaugiem (izpildītājs – Latvijas Lauksaimniecības universitāte)

14.30 – 15.30 „Minimālās augsnes apstrādes bezmaiņas sējumos ietekme uz augsnes auglības potenciāla saglabāšanu”.

30.novembris – Veterinārija (Zemkopības ministrija, 315. telpa)

11:30 – „Aitu katarālā drudža vektoru – culicoides sugu izplatība Latvijā, to kvantitatīvie rādītāji un bioloģiskās īpatnības” (izpildītājs- Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs- turpmāk- NDC);

12:00 – „Latvijā iegūtā govju piena sasalšanas punkts, to ietekmējošo faktoru izpēte” (izpildītājs- Latvijas Lauksaimniecības universitāte- turpmāk- LLU);

12:30 – „Ģenētiski modificēto (ĢM) organismu riska faktoru un ietekmes uz vidi novērtējums” (izpildītājs- Latvijas Universitāte);

13:00 – „Kampilobakteriozes un jersiniozes ierosinātāju izplatība un to mikrobiālā rezistence pārtikas aprites ķēdē” (izpildītājs- LLU);

13:30 – „Dzīvnieku invāzijas slimību izplatības izpēte Latvijā” (izpildītājs- LLU);

14:00 – „Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa grozs un pārtikas un lauksaimniecības produktu bilance Latvijā no 2006.gada līdz 2008.gadam” (izpildītājs- NDC).