Infromācija gaļas liellopu audzētājiem

Šveices – Latvijas – Lietuvas – Igaunijas kopprojekts „Baltic Grasland Beef”

2012. gadā LPKS „ABC PROJEKTS”, sadarbībā ar Šveices kompāniju VIANCO, kā arī ar Lietuvas un Igaunijas gaļas lielopu audzētāju organizācijām, ir uzsākuši realizēt vērienīgu kopprojektu par kvalitatīvu gaļas šķirņu liellopu izaudzēšanu un gaļas realizāciju. Gaļas realizācijas mērķa tirgus ir Šveice. Gaļas realizāciju Šveicē nodrošinās liellveikalu tīkls COOP, kas ir arī šī projekta līdzfinansētājs.

LPKS „ABC PROJEKTS” plānotā kopprojekta iespējas piedāvās kooperatīva biedriem un tām saimniecībās, ar kurām ir noslēgts līgums par sadarbību un pakalpojumu sniegšanu, jo tikai tā spēsim saviem sadarbības partneriem garantēt kvalitātes prasības, kuras tiek sagaidītas saražotajai produkcijai.

Projekta nosaukums „Baltic Grasland Beef” sevī iekļauj to, ka galarezultāts veicamajām aktivitātēm ir Baltijas valstu izcelsmes liellopu gaļa, kas saražota, izmantojot mums pieejamo zālāju platību potenciālu. Tas nozīmē, ka dzīvniekiem jāaug videi un dabai draudzīgos apstākļos, maksimāli izmantojot zāles lopbarību, kā arī saimniecībām jārūpējas par dzīvnieku labturību un turēšanas apstākļiem, pēc tiem standartiem, kurus saimniecības akceptēs uzsākot sadarbību projekta ietvaros. Bioloģiskās saimniecības projektā tiek laipni gaidītas, tomēr bioloģiskais sertifikāts nav obligāta prasība.

Vispārējās prasības saimniecībām, kuras plāno piedalīties projektā:

 1. Dzīvnieku ģenētika – uzsākot projektu govīm jābūt vismaz 50% gaļas šķirņu asinība, vaislas buļļiem 100% gaļas šķirņu asinība. Projekta gaitā jāpāriet uz 100% gaļas šķirņu asinību arī govīm (atbilst arī vairāku gaļas šķirņu krustojumu govis).
 2. Ganāmpulks – zīdītājgovju.
 1. Dzīvnieku turēšana – turēšanas sistēmai jābūt grupās nepiesietai, jānodrošina dabīgais un mākslīgais apgaismojums, jābūt novietnei,

kur ir nodalīta gulešanas un ēdināšanas zona, gulēšanas zonā jābūt

pakaišiem vai gumijas paklājiem.

 1. Ganības – veģetācijas periodā dzīvniekiem janodrošina ganības (vēlams no 1. maija – 31. oktobrim)
 1. Pastaigas – ziemas periodā dzīvniekiem jābūt iespējai atrasties gan novietnē, gan ārpus tās.
 1. Vides prasības – dzīvnieku blīvums nedrīkst pārsniegt valstī noteiktos standartus, jāievēro atbilstoša kūtsmēslu uzglabāšana, lai nenotiktu vides piesārņosana.
 1. Uzskaite – Dzīvniekiem jabūt apzīmētiem, jāveic ganāmpulka pārraudzība.

Dzīvnieku labturības prasības

 1. Jānodrošina brīva pieeja dzeramajam ūdenim, gan novietnē, gan ganībās;
 1. Jāveido atsevišķa piebarošanas zona teļiem, tajā skaitā ar rupjo barību;
 1. Jāveido atsevišķa govju atnešanās zona ar brīvu turēšanu un pakaišiem;
 1. Jānodrošina dzīvnieku aizsardzība pret nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem;
 1. Veicot manipulācijas, piemēram kastrāciju, atragošanu, jāizmanto anistēzija;
 1. Saimniecībā jāved dzīvnieku saslimšanas un ārstēšanas žurnāls;
 1. Dzīvniekus pārdzenot, nedrīkst izmantot elektriskās pātagas;
 1. Saimniecības īpašniekam jabūt ar zināšanām un pieredzi dzīvnieku audzēšanā.

Prasības dzīvniekiem un gala produkcijai

Ganāmpulkā esošajiem dzīvniekiem jābūt ar zināmu un datu bāzē pierādāmu izcelsmi, izmantotie vaislinieki ir noteikti sertificēti tīršķirnes dzīvnieki.

Šķirnes –

Specializētās šķirnes – Limuzīnas, Anguss, Šarolē, Aubrac, Saleras.

Herefordas, Beļģu zilās šķirnes iespējamas krustojumos, bet tīršķirnē nē, un arī ne kā vaislas buļļi.

Gaišie Akvitāņi tīršķirnē nē, iespējami kā vaislas buļļi uz pienīgām mātēm.

Dubultas nozīmes šķirnes – Simentāles, Švices, Tiroles pelēkās gaļas tips der, vēlams kopā ar izteiktas gaļas šķirnes bulli.

Ekstensīvās šķirnes – Hailandes, Galovejas, Dexter neder.

Piena šķirnes – neder (tajā skaitā Latvijas brūnā).

Nobarošanai izmantojami gan buļļi, gan kastrāti, gan teles.

Ēdināšana – galvenokārt siens, skābsiens, graudi. Noteikti ne soja, ne kukurūzas milti, ne dzīvnieku izcelsmes lopbarība.

Dzīvnieku realizācijas vecums projekta sākuma periodā ir līdz 24 mēnešu vecumam, vēlāk, projekta gaitā – līdz 18 mēnešu vecumam.

Kautsvars izaudzētajiem dzīvniekiem – mērķis ir 280kg – 290 kg, pieļaujamās svārstības 250 kg – 330kg.

Liemeņa klasifikācija pēc EUROP sistēmas, sākumā no O līdz E, projekta gaitā no R līdz E.

Liemeņa tauku klase no 2-4 (tātad vēlami labi nobaroti dzīvnieki kam ir gan

zemādas, gan intramuskulārie tauki).

Saimniecību kreditēšana projekta ietvaros

Projekta ietvaros saimniecībai ir iespēja ātrāk veikt ģenētikas uzlabošanu ganāmpulkā, iegādajoties vaislas buļļus vai teles. Saimniecība veiks pirmo iemaksu par nepieciešamajiem dzīvniekiem un atlikušo maksājumu būs iespēja maksāt par daļām, norēķinoties ar izaudzētajiem dzīvniekiem realizācijai gaļai.

Pieteikšanās, uzraudzība, izmaksas, cenu politika

Pieteikšanās – saimniecības, kuras vēlas piedalīties projektā un audzēt dzīvniekus realizācijai gaļai, iepazīstas ar vispārējo informāciju, aizpilda pieteikuma anketu un nosūta (rakstiski vai elektroniski) to LPKS „ ABC PROJEKTS” . Kooperatīva speciālisti izvērtē saimniecības dzīvniekus, vadoties pēc LDC datu bāzes un, ja dzīvnieku izcelsme atbilst projekta sākumprasībām, tad vienojas ar saimniecību par pirmreizējo saimniecības apsekošanu. Ja pēc apsekošanas kooperatīvs un saimniecība vienojas par sadarbību projekta ietvaros, tad tiek noslēgts līgums un sākas ikdienas darbs, lai izpildītu nepieciešamās prasības un saražotu atbilstošu produktu.

Uzraudzība – par katra izaudzēta un atbilstoša dzīvnieka kvalitāti kooperatīvs izdod šī dzīvnieka kvalitātes sertifikātu, kas apliecina to, ka visas izvirzītās prasības ir izpildītas un dzīvnieks atbilst realizacijai projekta ietvaros.

Izmaksas – no projekta līdzekļiem finansē Baltijas liellopu gaļas virzību Šveices tirgū, kas sevī iekļauj mārketinga pasākumus, apmācības, pieredzes apmaiņu, darbu ar kautuvēm un loģistiku, kā arī darbinieku izmaksas gan Šveicē, gan Baltijas valstīs.

No Baltijas lauksaimnieku puses tiks prasīts līdzfinansējums saimniecību izvērtēšanai un atbilstošo dzīvnieku sertifikacijai.

Cenu politika – par kvalitatīvu produktu jābūt augstākai cenai, nekā tā brīža cena attiecīgās valsts tirgū. Vismaz 10 -15% augstāka cena, kā piedāvā konkurējošie pircēji.

Galvenie ieguvumi lauksaimniekiem no dalības projektā būs:

–          Izveidots ganāmpulks, kas spēj ražot kvalitatīvu liellopu gaļu;

–         Augstāka cena tirgū;

–          Iespēja ražot dažādu produkciju, piemēram, gan atšķirtus teļus, gan nobarotus jaunlopus, līdz ar to gūt ienākumus visu gadu;

–         Iespēja papildināt zināšanas un pieredzi;

–         Ražot produkciju ar augstu pievienoto vērtību, un būt vienam no Latvijā saražotas produkcijas eksportētajiem.

Uz tikšanos un veiksmīgu sadarbību!
Jūsu LPKS ABC PROJEKTS
Kontaktinformāciju  lūdzam  skatīties  mūsu  mājas  lapā  www.abcprojekts.lv sadaļā
Projekts