Īstenosim projektu par alternatīvās enerģijas ražošanu lauksaimniecībā

„Zemnieku saeima” 1. aprīlī uzsāk projektu alternatīvās enerģijas izmantošanas popularizēšanai Latvijā (un tas nav nekāds joks). Gada garumā biedrība veiks pasākumus, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu izplatību un vides aizsardzību, attīstot no lauksaimnieciskās biomasas iegūtās enerģijas ražošanu un izmantošanu. Paredzēts arī stiprināt sadarbību starp Latvijas, Norvēģijas un Zviedrijas bioenerģijas un vides aizsardzības speciālistiem, apkopojot ekspertu slēdzienus bioenerģijas jautājumos, kā arī attīstīt bioenerģijas mācību centru Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”.

Projekta laikā paredzēts rīkot informatīvus pasākumus visā Latvijā, izdot mācību materiālus speciālistiem, attīstīt bioenerģijas mācību bāzi LLU MPS „Vecauce” un informēt plašāku sabiedrību par bioenerģijas ražošanas un izmantošanas potenciālu. Projektā piedalās divi partneri – biedrība „Zemnieku saeima” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. „Vecauce” ir topošo lauksaimnieku prakses vieta un pieredzējušo zemnieku kvalifikācijas paaugstināšanas centrs, tādēļ tā izvēlēta par vietu, kas veidojama par alternatīvās enerģijas demonstrāciju centru. Projektā iesaistīti arī Zviedrijas Vides un lauksaimniecības tehnoloģiju institūts un Skjetleinas skola (Norvēģija). Arī zemnieku saimniecībām šobrīd ir liela ieinteresētība alternatīvās enerģijas projektu realizācijā, un „Zemnieku saeimā” jau pieteikušies vairāki lauku uzņēmumi, kas ir ieinteresēti piedalīties projekta norisēs. „Lauksaimniecības ražošanas procesā rodas blakusprodukti, kurus ir ekonomiski pamatoti pārstrādāt enerģijā. Tādi, piemēram, ir lopu mēsli, kas, nepareizi apsaimniekoti, rada vides piesārņojumu ar nitrātiem. Latvijā ir arī lielas platības ar augu biomasu, kuras ir jāapstrādā, lai zemi uzturētu labā lauksaimnieciskā un vides stāvoklī. Enerģijas ražošanai no biomasas ir attīstības potenciāls,” stāsta ZSA lauksaimniecības speciālists Ingmārs Sniedze. Projekta vadītāja Rita Sīle skaidro: „Līdz šim Latvijas saimniecības pārsvarā orientējušās uz tradicionālo produktu ražošanu. Jaunajos ekonomiskajos apstākļos lauku saimniecībām jāplāno jauni, alternatīvi uzņēmējdarbības veidi. Alternatīvās enerģijas ražošana ir viens no tādiem. Tomēr, lai attīstītu enerģijas ražošanu, patlaban pastāv vairāki šķēršļi – lauksaimniekiem nepieciešama informācija par iespēju iesaistīties enerģijas ražošanā un izdevīgākajām tehnoloģijām. Tāpat šķērslis ir Latvenergo noteiktā iepirkuma apjoms saražotajai elektrībai no lauksaimniecības izcelsmes biomasas. Tas stratēģiski ir jāpalielina. Ir jāizmanto tas potenciāls, kas Latvijai joprojām ir saglabājies pat ekonomikas krīzes apstākļos, un ir jāveicina valsts energoneatkarība.” Projektu „Atjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi” atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējās finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību, līguma numurs 2008.NVOF3.3./1-34/02. Projekta kopējā summa ir 55 360 EUR. Projekta laiks ir no 2009. gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 31.martam.