Izmaiņas tiešo maksājumu nosacījumos!!!

Otrdien, 18. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā tiešā atbalsta shēmu ietvaros. Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz palielināt īpašā atbalsta kopējo pieejamo apmēru un nosacījumus jaunam īpašā atbalsta veidam par liellopiem. Tāpat grozījumi paredz pārtraukt atsevišķo maksājumu par cukuru un atcelt prasību, kas noteica, ka vienoto platībmaksājumu (VPM) var saņemt tikai par lauksaimniecības zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī.

.

Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka papildu esošajiem īpašā atbalsta veidiem šajā gadā tiek ieviests jauns īpašais atbalsts par liellopiem. Atbalsta mērķis ir saglabāt liellopu gaļas ražošanu, veicinot liellopu nobarošanu un gaļas ieguvi Latvijā. Kopējā atbalsta summa atbalstam paredzēta 2,6 miljonu eiro apmērā.

.

Ņemot vērā, ka turpmāk VPM varēs saņemt par ikvienu lauksaimniecības zemes hektāru, kurš būs labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, grozījumi paredz iespēju lauksaimniekam lauku reģistrā iekļaut arī jaunus lauku blokus – līdz šī gada 1. maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedzot lauku bloku precizēšanas iesniegumu.

.

Kopējais publiskais finansējums tiešo maksājumu shēmas ietvaros 2014. gadā paredzēts 201,7 milj. eiro, tai skaitā vienotais platību maksājums 158,7 milj. eiro, ar ražošanu saistītais (īpašais atbalsts) 10,1 milj. eiro un pārejas posma valsts atbalsts 32,9 milj. eiro. Pārejas posma valsts atbalsts 2014. gadā ar identiskiem saņemšanas nosacījumiem pieejams nozarēs, kurās 2013. gadā tika piešķirti papildu valsts tiešie maksājumi.

.

 Avots: Zemkopības ministrija