Iznākusi rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2013.gadā

Lauku atbalsta dienests informē, ka iznākusi Rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2013.gadā. Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2013.gadā ir pieejams visās Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs un centrālajā aparātā Rīgā. Elektroniskā versija Rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2013.gadā ir ievietota LAD mājas lapāwww.lad.gov.lv sadaļā ES Tiešie maksājumi.

Papildu informācija:

Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departaments
Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas attīstības daļa
Tālrunis: 67027843