Izstrādāti noteikumi par ienākuma nodokļa piemērošanu sezonas laukstrādniekiem

Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 5.decembrī, izsludināja jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu”. Noteikumu projekts regulē informācijas uzskaiti sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanai un citas darbības, kas saistītas ar sezonas laukstrādniekiem.

Jaunais izstrādātais noteikumu projekts noteic sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāju un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju reģistrācijas kārtību Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Projekts nosaka arī ienākumu izmaksātāja rīcību sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa informācijas sistēmā, ko uzturēs LAD, lai piemērotu atbilstošo nodokļu režīmu, veiktu nodokļa aprēķinu, administrēšanu un kontroli.

Noteikumu projekts regulēs arī, kā ienākuma izmaksātājs varēs piekļūt LAD informācijas sistēmā ievadītajiem datiem par laukstrādnieku nostrādātajām dienām un aprēķināto atlīdzību.

„Noteikumi par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu” stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā