Jauna kārtība, kā uzraudzīt, kontrolēt un apkarot govju venerisko kampilobakteriozi

24.jūlijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Govju veneriskās kampilobakteriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”.

Noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, kas audzē un tur govju, aitu un kazu sugas dzīvniekus.

Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem dzīvnieku īpašniekam vai turētājam jāsedz izdevumi par teķu, āžu un buļļu spermas vai smegmas laboratoriskajiem izmeklējumiem un praktizējoša veterinārārsta pakalpojumiem (paraugu noņemšana un transportēšana). Noteikumi dzīvnieku īpašniekam vai turētājam, kas audzē vai tur govju sugas dzīvniekus, pēc informācijas iegūšanas no valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” paredz pienākumu nodrošināt vaislas buļļu laboratorisko izmeklēšanu uz kampilobakteriozi. Turklāt dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par apkarošanas pasākumu izpildi gadījumos, kad novietnē kādam dzīvniekam apstiprina saslimšanu ar kampilobakteriozi. Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam nekavējoties vienas dienas laikā jebkurā saziņas veidā jāziņo praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieku saslimšanu vai dzīvniekiem, kas rada aizdomas par inficēšanos ar kampilobakteriozes ierosinātāju, un govīm, aitām un kazām, kurām noticis aborts.

Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties šeit .

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.