Jaunajā dzīvnieku pārvadāšanas noteikumu projektā stingrāku prasību nav

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”, ko šodien, 28. februārī, izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Jaunie noteikumi aizstās MK 2008. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1079 „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”, kas no 2013. gada 1. janvāra zaudējuši spēku.

Jaunais noteikumu projekts nosaka dzīvnieku pārvadāšanas kārtību, labturības prasības dzīvnieku pārvadāšanai transportlīdzeklī un kārtību, kādā izsniedz un reģistrē dzīvnieku pārvadātāja atļauju un atļauju transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai. Tāpat noteikumu projektā iekļauta kārtība, kādā veicama apmācība par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, apmācības programma un kārtība, kādā izsniedzams un anulējams apliecinājums par apmācību, un apmācīto personu reģistrācijas kārtība.

Jaunais noteikumu projekts salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem stingrākas prasības neparedz.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par noteikumu projektu – MK mājaslapā.


______________________________

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv