Jauniešus aicina piedalīties video īsfilmu konkursā «Lauksaimniecība pēc desmit gadiem»

Informatīvās kampaņas „Kopējā lauksaimniecības politika – rītdiena sākas šodien“ ietvaros aktīvākās Latvijas lauksaimnieku organizācijas biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome“ un biedrība „Zemnieku saeima“ aicina ikvienu jaunieti iesaistīties video īsfilmu konkursā „Lauksaimniecība pēc desmit gadiem“, piedāvāt savu skatījumu par Latvijas lauksaimniecību tuvākajā nākotnē un balvā iegūt jaunu planšetdatoru iPad2!

Lauksaimniecība visā pasaulē ir kļuvusi par nopietnu uzņēmējdarbības nozari, kurā katru dienu ienāk jaunas inovācijas. Video īsfilmu konkursa „Lauksaimniecība pēc desmit gadiem“ mērķis ir ne vien ieinteresēt jauniešus par lauksaimniecību kā modernu, tehnoloģiski augsti attīstītu un perspektīvu nozari un mudināt apzināt karjeras perspektīvas lauksaimniecībā, bet arī veicināt interesi iegūt informāciju par Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Konkursa uzvarētājs balvā iegūs planšetdatoru iPad2, bet vēl četri labāko video īsfilmu autori saņems aktīvās atpūtas iespēju no „Weekendbox“.

„Lauksaimniecības nozare attīstās ļoti strauji, mums ir vajadzīgi jauni, izglītoti, entuziastiski cilvēki, kas to organizē un vada. Ar video īsfilmu konkursu vēlamies  iesaistīt jauniešus, mudināt interesēties par aktuālajiem lauksaimniecības notikumiem un uzzināt viņu vīzijas, kā lauksaimniecība attīstīties tuvākajos desmit gados. Par to, ka jaunieši Latvijā lauksaimniecību uzskata par saistošu nozari, pārliecinājāmies 2011. gada sākumā. Aptaujā, kas norisinājās portālā draugiem.lv, 34% jauniešu atzina, ka tieši lauksaimniecību uzskata par perspektīvāko  nozari Latvijā,“ stāsta Maira Dzelzkalēja, biedrības „Zemnieku saeima“ priekšsēdētāja vietniece.

Konkursu „Lauksaimniecība pēc desmit gadiem“ rīko biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome“ un „Zemnieku saeima“. Līdz 2011. gada 1. decembrim ikviens jaunietis vecumā no 12 līdz 18 gadiem aicināts sagatavot ne vairāk kā piecu minūšu garu video, parādot, kāda, viņaprāt, izskatīsies lauksaimniecība pēc desmit gadiem, un augšuplādēt video laikraksta „Diena“ interneta portālā www.diena.lv sadaļā „Lauksaimniecība pēc desmit gadiem“. Ar detalizētu konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties http://www.diena.lv/lauksaimnieciba-pec-desmit-gadiem.

„Video īsfilmu konkursu rīkojam informatīvās kampaņas „Kopējā lauksaimniecības politika – rītdiena sākas šodien“ ietvaros. Šīs kampaņas laikā no  2011. gada vasaras līdz 2012. gada janvārim Latvijas iedzīvotājiem skaidrojam, kas ir KLP, ko tā dos Latvijas lauksaimniekiem un sabiedrībai kopumā un kā tā ietekmēs lauksaimniecības attīstību. Visā Eiropā pēdējo gadu laikā ir saasinājusies problēma par lauksaimnieku novecošanos un ir grūtības iesaistīt jauno paaudzi, tādēļ kampaņā īpaši uzrunājam bērnus un jauniešus, aicinot viņus piedalīties video konkursā, piedāvājot izglītojošas filmas un rīkojot seminārus skolās,“ stāsta Sarmīte Babāne, biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” projektu vadītāja.

Konkursam var iesniegt video, kas filmēti ar profesionālu video kameru, mobilā telefona kameru vai citā veidā. Video īsfilma jāiesniedz formātos MP4, MPEG, AVI vai līdzvērtīgā kvalitātē. Konkursa dalībnieki video materiāla saturā var aplūkot lauksaimniecības tehnoloģijas, dzīvi laukos, saimniekošanas tradīcijas vai citu ar lauksaimniecību saistītu tematiku Latvijas, Eiropas Savienības vai pasaules mērogā.

Konkursam iesniegtās video īsfilmas vērtēs speciāli izveidota žūrijas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no biedrības «Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome», biedrības «Zemnieku saeima», laikraksta «Diena», organizācijas «Latvijas Jauno zemnieku klubs» un profesionāli video speciālisti.

Par žūrijas komisijas izvēlētajiem darbiem ikviens varēs balsot portālā http://www.diena.lv/lauksaimnieciba-pec-desmit-gadiem, nosakot savu simpātiju. Labāko konkursa dalībnieku apbalvošana notiks informatīvās kampaņas «Kopējā lauksaimniecības politika – rītdiena sākas šodien» noslēguma konferences laikā 2012. gada 20. janvārī.

Plašāka informācija

Sarmīte Babāne
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes
projektu vadītāja
Tālr.: 67027274
E-pasts: sarmite.babane@losp.lv

Maira Dzelzkalēja
Zemnieku saeimas
priekšsēdētāja vietniece
Tālr.: 67027044
E-pasts: maira@zemniekusaeima.lv

„Šī informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.”