Jauno lauksaimnieku konkurss

Sandras Kalnietes balva Latvijas jaunajiem zemniekiem kopā ar Zemnieku saeimu un “Latvijas Avīzi”

Lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, Sandra Kalniete kopā ar “Latvijas Avīzi” un Zemnieku saeimu izsludina konkursu “Senču aicinājums”. Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus/lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Pieteikšanās konkursam ilgst no 1. oktobra līdz 15. novembrim.

ANKETA- Jauno lauksaimnieku konkursa pieteikums

Konkursa idejas autore ir EP deputāte S. Kalniete: “Es uzskatu, ka Latvijas lauki ir ne tikai Latvijas identitāte, bet arī nacionālās drošības jautājums. Pēdējos gados ir satraucoši redzēt, ka jauni cilvēki pamet laukus, kas kļūst tukšāki. Ar šo balvu es vēlos godināt tos jaunos lauksaimniekus, kuri par spīti grūtībām un sarežģījumiem strādā Latvijas laukos.”

Konkursa nolikums

1. Konkursa mērķis.

1.1. Konkursa galvenā balva tiek piešķirta jaunajam lauksaimniekam/lauksaimniecei, kurš/kura ne mazāk kā piecus gadus dzīvo laukos un veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību.

1.2. Izvērtējot konkursam iesniegtos pieteikumus, konkursa žūrijai ir tiesības piešķirt balvas konkursa dalībniekiem un uzvarētājam.

2. Konkursa dalībnieki.

2.1. Konkursā var piedalīties ikviens lauksaimnieks/ce vecumā līdz 35 gadiem.

2.2. Pretendentus konkursam var pieteikt fiziskas un juridiskas personas – cilvēki, uzņēmumi, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas.

2.3 Konkursam nevar pieteikt žūrijas pārstāvjus.

2.4. Dalība konkursā ir bez maksas.

3. Konkursa materiālu iesniegšana.

3.1. Konkursa pretendentu pieteikšanai ir jāiesniedz anketa ar aizpildītiem datiem par pretendentu.

3.2. Pretendenta pieteikumam papildus var pievienot arī citus materiālus, piemēram, publikācijas, fotomateriālus, atzinības vai ko citu, kas palīdz atspoguļot pretendenta darbu un personību.

3.3. Pretendenta pieteikums iesniedzams latviešu valodā.

3.4. Pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu vai epastu no 01.10.2010. līdz 15.11.2010. (pasta zīmogs) – uz Zemnieku saeimas biroju Republikas laukumā 2 vai elektroniski uz epasta adresi: zsa@zemniekusaeima.lv ar norādi: “Jauno zemnieku konkursam”.

3.5. Konkursa pretendentu pieteikšana tiek izsludināta konkursa rīkotāju mājas lapā, sadarbības mājas lapā un sadarbības medijos.

4. Konkursa žūrija.

4.1. Konkursa pieteikumus vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir 8 dažādu nozaru pārstāvji un profesionāļi:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle,

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas valdes locekle un biroja vadītāja,

Viesturs Serdāns, “Latvijas Avīzes” valdes priekšsēdētājs,

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne,

Anna Vītola-Helviga, Lauku atbalsta dienesta direktore,

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks,

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs,

Ramona Brālis, Jauno zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja.

4.2. Konkursa žūrijas pārstāvji pirmajā tikšanās reizē no sava vidus ievēl žūrijas priekšsēdētāju.

5. Vērtēšana.

5.1. Vērtēti tiek tikai tie pieteikumi, kas iesūtīti noteiktajā laikā un ir atbilstoši noformēti.

5.2. Sākotnējo vērtēšanu un atbilstību nolikumam veic Zemnieku saeimas birojs. Tālāk pretendentu vērtēšana notiks pēc izvirzītajiem kritērijiem un punktu skalas. Vērtējumu veiks katrs konkursa žūrijas pārstāvis.

5.3. Vērtēšanas kritēriji:

saimniecība: radoša, pelnoša, efektīva (max 30 punkti)

videi draudzīgs saimniekošanas veids (30 punkti)

sociālā atbildība un sabiedriskais darbs (apkaimē, novadā, nozarē u. tml.) (20 punkti)

profesionālā pilnveidošanās, mūžizglītība (mācības, kursi, stažēšanās, sertifikāti, līdzdalība profesionālos pasākumos starptautiski u. tml.) (20 punkti)

5.4. Vērtējot žūrijas pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzējiem papildu informāciju par kandidātiem.

5.5. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts, apkopojot visu žūrijas locekļu vērtējumu.

5.6. Balsīm sadaloties vienādi, priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.

5.7. Konkursa žūrija var lemt par papildu atzinību un/vai balvu piešķiršanu pretendentiem.

6. Iesniegto materiālu tālāka izmantošana.

6.1. Konkursam izvirzīto pretendentu aprakstus konkursa rīkotāji un partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

7. Konkursa balva.

7.1. Konkursa uzvarētājs saņem Galveno balvu un pilnībā apmaksātu trīs dienu braucienu ar piedalīšanos divām personām vienā no vadošajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm/gadatirgiem/pasākumiem.

7.2. Konkursa veicināšanas balva ir 20 jauno lauksaimnieku piedalīšanās divu dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

8. Apbalvošana.

8.1. Balvas pasniegšana notiks 2011. gada 15. janvārī. Par tās norisi pasākuma organizētāji savlaicīgi informē pieteiktos kandidātus.

9. Papildu informācija.

8.1. Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz pastu: zsa@zemniekusaeima.lv