Jaunums veicot iepirkuma procedūru

[size=x-small][color=009900]AKTUĀLI[/color][/size] Informējam, ka LAD mājas lapā ir ievietoti metodiskie norādījumi iepirkuma procedūru veikšanai atbilstoši 2008.gada 5.februāra MK noteikumiem Nr.65 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

Īpašu uzmanību lūdzam pievērst:

“Gadījumā, ja piegāžu vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir robežās no 5 000 latu līdz 49 999.99 latiem (bez PVN) vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir robežās no 5 000 latiem līdz 119 999.99 latiem (bez PVN), Lauku atbalsta dienests iesaka atbalsta pretendentiem piemērot līguma slēgšanas tiesību procedūru un izsludināt iepirkumu caur Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk tekstā – IUB). Gadījumos, kad atbalsta pretendents nav veicis iepirkuma procedūru caur IUB, atbalsta pretendentam jāsniedz skaidrojums brīvā formā, kurā norādīts, kādā veidā atbilstošajai iegādei ir noteikta zemākā cena, un skaidrojumam jāpievieno informācija par aptaujātajiem uzņēmumiem, reklāmas bukleti ar cenām vai cita informācija, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti un atbilstību tirgus situācijai (saskaņā ar Komisijas 2006.gada 7.decembra Regulas (EK) Nr.1975/2006 26.d) punktu). Atbalsta pretendents uzņemas atbildību par dažādu piegādātāju piedāvājumu salīdzinājumu un izdevīgākā piedāvājuma izvēli.”