Jūnija vidus Zemnieku saeimā

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img469738850c1ab.jpg[/img] Biedri gaida lietu. Šonedēļ tam jābūt.

Birojam pirmdienā sarunas ar AgroTop par plānoto nākamā gada žurnāla saturu, pirmdienā arī Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības zinātnes konsultatīvā padomes sēdē.

Trešdien Krimūnu pagastā notiks ZSA padomes sēdē. Spriedīsim par modrnizācijas, jauno lauksaimnieku un agrās pensionēšanās atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku attīstības programmā 2007. – 2013.gadam.

Trešdien seminārs par INTEREG IV projektu realizāciju.

Ceturtdien Latvijas gala pozīcijas veidošanas sanāksme par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas veselības pārbaudi.

Ceturtdien un piektdien Latvijas Tirgotāju asociācijas organizēta konference par produkcijas pozicionēšanu tirgū, veikalos, kā arī patērētāju izvēli.

Pārējā laikā veicam projektos plānotos pasākumus un gatavojam atzinumus uz ministriju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem. Gatavojam arī jaunus projektus.