Notikumu Ielādēšana
Meklēt notikumus

Notikumu Skata Navigācija

Notikumu Kategorijas

Vieta

Organizators

Diena

Laiks

Notikumi: October — 2017

Kalendāra Mēnešu Navigācija

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2

Projekta Nutrinflow partneru sanāksme Latvijā

3

Projekta Nutrinflow partneru sanāksme Latvijā

Projekts Nutrinflow. Pilotteritoriju apskate un seminārs Latvijā

4

Projekta Nutrinflow partneru sanāksme Latvijā

Projekts Nutrinflow. Pilotteritoriju apskate un seminārs Latvijā

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija par likumprojektu “Grozījums Medību likumā”

Tikšanās ar juristu par zemes dzīļu izmantošanas jautājumu. Piedalās Mārtiņš Trons

5

Rudens izstāde lauksaimniekiem Rāmavā

Darba grupa par priekšlikumiem MK noteikumiem Nr. 269. “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”

Darba grupa par priekšlikumiem MK noteikumiem Nr. 269. “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”

6

Rudens izstāde lauksaimniekiem Rāmavā

ZSA seminārs Rāmavā par dārzeņu nozari

Latvijas avīzes diskusija, video tiešraide par meliorācijas problēmām Latvijā, piedalās Juris Lazdiņš

7

Rudens izstāde lauksaimniekiem Rāmavā

8

Rudens izstāde lauksaimniekiem Rāmavā

9

Tikšanās par sējumu apdrošināšanas jautājumiem

Sanāksme: aktuālākā informācija no darba grupām Briselē

10

Tikšanās ar SIA AgroBroker par lauksaimniecības apdrošināšanas jautājumiem

11

LAD un lauksaimnieku NVO tikšanās

Tikšanās par “Grozījums Medību likumā”

12

Meliorācijas attīstības plānošanas darba grupas sanāksme

13

Gada balvas “Sējējs 2017″ laureātu godināšanas ceremonija

14
15
16

Tikšanās ar Latvijas Komercbanku asociāciju un Latvijas līzinga devēju asociāciju

17

Tikšanās ar Ukraiņu lauksaimnieku pārstāvjiem par NVO iesaisti lēmumu pieņemšanā

MK plāno izskatīt plūdos cietušajiem lauksaimniekiem paredzēto kompensāciju sistēmu

18

LOSP laukaugu grupa par sēklaudzētāju autoratlīdzībām

Pašvaldību mācības par Medību koordinācijas komisiju lomu postījumu samazināšanā

Tikšanās ar Zemkopības ministriju par OCTA jautājumu

19

Memoranda parakstīšana par samazināto PVN

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas konsultatīvās padomes sēdē par OCTAS jautājumu

20

Seminārs-Lauku diena: “Uztvērējaugi – starpkultūras un to potenciāls upju baseinu piesārņojuma samazināšanā”

21
22
23
24

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija par valsts budžetu 2018.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam. Ministriju budžetu izdevumu daļa

Seminārs-Lauku diena: Uztvērējaugi-starpkultūras un to potenciāls upju baseinu piesārņojuma samazināšanā

MK plāno izskatīt plūdos cietušajiem lauksaimniekiem paredzēto kompensāciju sistēmu

25

Tiešmaksājumu noteikumu grozījumu sanāksme

Mārketinga padomes sapulce

Tikšanās ar ZM vadību par noteikumu projektu “Noteikumi par valsts nodevu par tiesiskuma uzraudzību darījumos ar lauksaimniecības zemi” un likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””

26

LPKS “LATRAPS” Aršanas sacensības

Meliorācijas attīstības plānošanas darba grupas 5.sanāksme

27

GLAB rīkotā sanāksme par gaļas liellopu gaļas pārstrādi un realizāciju

28
29
30

Starptautiska konference par oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību

Sanāksme par MK noteikumu projektu “Būvju klasifikācijas noteikumi” VSS-475

31

Starptautiska konference par oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību

+ Importēt iCal Mēneša notikumi