Notikumu Ielādēšana
Meklēt notikumus

Notikumu Skata Navigācija

Notikumu Kategorijas

Vieta

Organizators

Diena

Laiks

Notikumi: November — 2017

Kalendāra Mēnešu Navigācija

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3

Sanāksme par valsts nodevu apmēra noteikšanu par lēmuma pieņemšanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā un par lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrēšanu pašvaldībā

4
5
6

Darba grupa Briselē: Liellopi un teļi, piedalās Raimonds Jakovickis

Lauksaimnieku tikšanās ar investoriem par iespējamo salmu ilgtermiņa realizāciju

Traktortehnikas sanāksme

7

Zemnieku saeimas valdes sēde

8

Diskusiju “Tiesiskais regulējums zemes dzīļu izmantošanai Latvijā – no investīciju vides perspektīvas”

9

Lauksaimnieku konsultatīvās padomes sēde

MK tiks izskatīti iesniegtie priekšlikumi 2018. gada budžetam

10

MK tiks izskatīti iesniegtie priekšlikumi 2018. gada budžetam

Meliorācijas attīstības plānošanas darba grupas 6.sanāksme

Diskusija par rudzu audzēšanu Latvijā

11
12

Agritechnica izstāde Vācijā

13

Agritechnica izstāde Vācijā

Saeimā tiks izskatīti iesniegtie priekšlikumi 2018. gada budžetam

14

Agritechnica izstāde Vācijā

Saeimā tiks izskatīti iesniegtie priekšlikumi 2018. gada budžetam

Konference Zviedrijā par LAP atbalstu meliorācijai

Lauku ceļotāja seminārs Zemgalē

15

Agritechnica izstāde Vācijā

Saeimā tiks izskatīti iesniegtie priekšlikumi 2018. gada budžetam

Konference Zviedrijā par LAP atbalstu meliorācijai

Darba grupa Briselē: Liellopi un teļi, piedalās R.Jakovickis

16

Agritechnica izstāde Vācijā

Darba grupa Briselē: Liellopi un teļi, piedalās R.Jakovickis

Konference “Konkurence Latvijā: vakar, šodien, rīt”, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

17

Agritechnica izstāde Vācijā

Tikšanās Reģionu uzņēmējiem ar Valsts prezidentu

18

Agritechnica izstāde Vācijā

19
20
21

Lauksaimnieku konsultatīvā sēde pie Zemkopības ministra

22

Lauksaimnieku tikšanās ar investoriem par iespējamo salmu ilgtermiņa realizāciju bioetanola ražotnei

ZSA seminārs par gaļas liellopu nobarošanu

23

Seminārs „Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada”

VIAA seminārs„Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika”

24
25
26
27
28
29

SEG emisiju samazinošo pasākumu novērtējuma pasākums

30

Starptautiskā konferencē par ECVET mūžizglītības kontekstā

Meliorācijas attīstības plānošanas darba grupas 6.sanāksme

+ Importēt iCal Mēneša notikumi