Notikumu Ielādēšana
Meklēt notikumus

Notikumu Skata Navigācija

Notikumu Kategorijas

Vieta

Organizators

Diena

Laiks

Notikumi: April — 2018

Kalendāra Mēnešu Navigācija

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

Priecīgas Lieldienas!

2

Priecīgas Lieldienas!

3
4

Darba grupa par KLP nākotni pēc 2020.gada

5

Ikgadējā lauksaimniecības izstāde izstāžu kompleksā “Rāmava”

Pavasara seminārs lauksaimniekiem Priekuļos

Tikšanās ar Sadales tīklu vadību par tehniskajiem jautājumiem

Latvijas avīzes rīkotā diskusija par LIZ tirgu, vadīs Mārtiņš Trons un Ingrīda Mičāne

6

Ikgadējā lauksaimniecības izstāde izstāžu kompleksā “Rāmava”

Raidījumā “Kā labāk dzīvot” piedalās ZSA valdes locekle Edīte Strazdiņa un biedrs Māris Šņickovskis

Zemkopības zinātniskā institūta Laukkopības laboratorijas atklāšana

7

Ikgadējā lauksaimniecības izstāde izstāžu kompleksā “Rāmava”

ZSA seminārs Rāmavā: “ES un valsts Atbalsta iespējas dārzeņu audzētāju un augļkopju attīstībai”

8
9
10

GLAB Valdes sēde, piedalās R.Jakovickis

11

Vides darba grupa un vides seminārs OPAL Briselē, piedalās Zanda Melnalksne

Tikšanās ar pārstāvjiem no Lietuvas

12

Vides darba grupa un vides seminārs OPAL Briselē, piedalās Zanda Melnalksne

ZSA seminārs dārzeņu audzētājiem par ekonomiski un ekoloģiski efektīvām laistīšanas un apūdeņošanas sistēmām

13

Vides darba grupa un vides seminārs OPAL Briselē, piedalās Zanda Melnalksne

Cēsu gaļas kombināta apmeklējums

Sanāksme, lai diskutētu par: “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”

Konference “Sadarbības dialogs. OIK. Politika. Investīcijas.” Rēzeknē

14
15
16

Darba grupa par KLP nākotni pēc 2020.gada

17

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija sēde par ES kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada

18

LOSP gaļas grupa, piedalās Raimonds Jakovickis

Juris Cīrulis un Mārtiņš Trons piedalās LR4 diskusijā par platību maksājumiem

19

Maira Dzelzkalēja-Burmistre Briselē piedalīsies COPA-COGECA darba grupā par KLP

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas kopsapulce

Valsts prezidenta rosināta diskusija: “Tiesu varas aktuālie jautājumi: iespējas un izaicinājumi”

Diskusija par sasniedzamajiem politikas mērķiem un rīcības virzieniem zemes kā resursa izmantošanā saimnieciskajā darbībā

Augu aizsardzības līdzekļu starpinstitūciju darba grupas sanāksme

20

Maira Dzelzkalēja-Burmistre Briselē piedalīsies COPA-COGECA darba grupā par KLP

Info diena „Uzņēmēju un zinātnieku iespējas Biorūpniecības kopuzņēmuma 2018. gada projektu uzsaukumā

21
22
23

Raimonds Jakovickis Briselē piedalīsies darba grupā: “Liellopu gaļa”

SUDAT Konsultatīvās padomes sēde. ZSA pārstāv Arnis Burmistris

24

Raimonds Jakovickis Briselē piedalīsies darba grupā: “Liellopu gaļa”

Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē

25

Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē

Diskusija par sasniedzamajiem politikas mērķiem un rīcības virzieniem zemes izmantošanā no vides aizsardzības viedokļa

26

Prezidijs COPA-COGECA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

Sanāksme par izteiktajiem iebildumiem MK noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība””, kas paredz DD tvertņu reģistrēšanu

ZSA seminārs: Pirmās šķidrmēslu paskābināšanas iekārtas demonstrējums Latvijā

Diskusija par politikas mērķiem un rīcības virzieniem, kas būtu veicami tiesiskās, finanšu un informatīvās vides attīstībā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zemes izmantošanu

OIK pirmā darba grupa

27

Prezidijs COPA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

Sanāksme par novada pašvaldību komisijas darbības finansēšanu

28
29
30
+ Importēt iCal Mēneša notikumi