Notikumu Ielādēšana
Meklēt notikumus

Notikumu Skata Navigācija

Notikumu Kategorijas

Vieta

Organizators

Diena

Laiks

Notikumi: June — 2018

Kalendāra Mēnešu Navigācija

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3

COPA Pētniecības darba grupa, piedalās Zanda Melnalksne

4

COPA Pētniecības darba grupa, piedalās Zanda Melnalksne

9th Annual Forum of the EUSBSR Tallinn, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

5

9th Annual Forum of the EUSBSR Tallinn, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

Seminārs Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektu īstenošanā

Sanāksme par likumprojektu ”Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

6

Tikšanās ar SIA “Nature Food” par zirņu proteīna izolāta ražošanu

7

Projekta GreenAgri sadarbības partneru sanāksme

8

ZM NĪ seminārs “Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšana”

Eiropas Komisijas prezentācija par ES Daudzgadu budžeta priekšlikumu Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanai

9
10
11

Skābināšanās tehnoloģiju pieredze projekta Baltic Slurry Acidfication ietvaros Vācijā, piedalās pārstāvji no ZSA biroja

Sanāksme par grozījumiem LAP pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” atbalsta saņemšanas nosacījumos

12

Skābināšanās tehnoloģiju pieredze projekta Baltic Slurry Acidfication ietvaros Vācijā, piedalās pārstāvji no ZSA biroja

Tikšanās par bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanu

13

Skābināšanās tehnoloģiju pieredze projekta Baltic Slurry Acidfication ietvaros Vācijā, piedalās pārstāvji no ZSA biroja

14

Prezidijs COPA-COGECA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

LAP 2014-2020 Uzraudzības komitejas sēde

Likvidējamās biedrības “Mārketinga padome” biedru sapulce

OIK darba grupa

15

Traktordiena 2018

Prezidijs COPA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

16

Traktordiena 2018

17
18
19
20

Intervija LTV1 raidījumā Rīta panorāma, piedalās Juris Lazdiņš

KLP nākotnes pozīcijas saskaņošanas sanāksme

Lauku diena par skābinātu šķidrmēslu izmantošanu

ZEMNIEKU SAEIMAS Valdes sēde Nr.6

21

Lauku dienas z/s “Jaunkalni”

22
23
24
25
26
27

EK darba grupa: Lauksaimniecības produktu kvalitāte un veicināšana, piedalās Edīte Strazdiņa

28

EK darba grupa: Lauksaimniecības produktu kvalitāte un veicināšana, piedalās Edīte Strazdiņa

Baltijas vides foruma prezentācija par agrovides pasākumu pētījumiem

Pirmā diskusija par “UZ REZULTĀTIEM BALSTĪTU AGROVIDES PASĀKUMU IEVIEŠANAS IESPĒJĀM LATVIJĀ”

29

EK darba grupa: Lauksaimniecības produktu kvalitāte un veicināšana, piedalās Edīte Strazdiņa

OIK darba grupa

30

Aitu dienas 2018

+ Importēt iCal Mēneša notikumi