Notikumu Ielādēšana
Meklēt notikumus

Notikumu Skata Navigācija

Notikumu Kategorijas

Vieta

Organizators

Diena

Laiks

Notikumi: June — 2018

Kalendāra Mēnešu Navigācija

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3

COPA Pētniecības darba grupa, piedalās Zanda Melnalksne

4

COPA Pētniecības darba grupa, piedalās Zanda Melnalksne

9th Annual Forum of the EUSBSR Tallinn, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

5

9th Annual Forum of the EUSBSR Tallinn, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

Seminārs Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektu īstenošanā

6
7

Projekta GreenAgri sadarbības partneru sanāksme

8

ZM NĪ seminārs “Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšana”

9
10
11

DLG lauku dienas Vācijā, piedalās pārtsāvji no ZSA biroja

12

DLG lauku dienas Vācijā, piedalās pārtsāvji no ZSA biroja

13

DLG lauku dienas Vācijā, piedalās pārtsāvji no ZSA biroja

14

Prezidijs COPA-COGECA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

LAP 2014-2020 Uzraudzības komitejas sēde

Likvidējamās biedrības “Mārketinga padome” biedru sapulce

OIK darba grupa

15

Traktordiena 2018

Prezidijs COPA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

16

Traktordiena 2018

17
18
19
20
21

Lauku dienas z/s “Jaunkalni”

22
23
24
25
26
27
28

Baltic Slurry lauku diena Īlē

BEF prezentēs agrovides pasākumu pētījumu ZM un lauksaimnieku NVO

29

OIK darba grupa

30
+ Importēt iCal Mēneša notikumi