Notikumu Ielādēšana
Meklēt notikumus

Notikumu Skata Navigācija

Notikumu Kategorijas

Vieta

Organizators

Diena

Laiks

Notikumi: November — 2018

Kalendāra Mēnešu Navigācija

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3
4
5

LATRAPS sanāksme Elejā

Tikšanās par KLP ekoshēmām

6

KLP darba grupa Briselē

Projekta SmartAgriHubs uzsākšanas sanāksme Hāgā

7

KLP darba grupa Briselē

Projekta SmartAgriHubs uzsākšanas sanāksme Hāgā

8

ZSA tikšanās ar profesoru, LLU mācībspēku Aini Lagzdiņu par projektu Smart Agri Hubs

Projekta GURINIMAS otrā sektorālā sanāksme

9

Pasākums “Rudzi maizes tradīciju saglabāšana”, piedalās Mareks Bērziņš

10
11
12

Vides-Lauksaimnieku dialoga grupa Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

13

Civilā dialoga grupa Vide un Klimats Briselē

Izstāde EuroTier Hanoverē

14

Izstāde EuroTier Hanoverē

Projekta Nutrinflow noslēguma konference Helsinkos

LOSP sanāksme

Starpinstitūciju darba grupas sanāksme par 2020. gada ls skaitīšanas organizāciju, piedalās Raimonds Jakovickis

15

Izstāde EuroTier Hanoverē

Projekta Nutrinflow noslēguma konference Helsinkos

Tikšanās ar LAD par nektāraugu atbalstu, piedalās Mārtiņš Trons

16

Izstāde EuroTier Hanoverē

Projekta Nutrinflow noslēguma konference Helsinkos

17
18
19
20

Nordic-Baltic Expert Stakeholder Workshop LIAISON, piedalās Zanda Melnalksne

21

LOSP sanāksme par situāciju Latvijā ar antibakteriālo rezistenci, piedalās Raimonds Jakovickis

22

Mācības dzīvnieku labturībā un kūtsmēslu apsaimniekošanā

COPA-COGECA un EK darba grupa: Liellopi un teļi, piedalās Raimonds Jakovickis

Starptautiskā kooperatīvu konference Igaunijā

Konference: KOPĀ PRET ANTIMIKROBIĀLO REZISTENCI, piedalās Juris Cīrulis

Darba grupa par vadlīnijām un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos briežu dzimtas dzīvnieku populācijas apsaimniekošanai, piedalās Mārtiņš Trons

LAD tikšanās pie J. Lazdiņa par lauku mērīšanu un bloku palielināšanos/samazināšanos

23

Mācības dzīvnieku labturībā un kūtsmēslu apsaimniekošanā

COPA-COGECA un EK darba grupa: Liellopi un teļi, piedalās Raimonds Jakovickis

24
25
26

Projekta Baltic Slurry seminārs Briselē

27

Digital Innovation Hubs Annual Event 2018 Varšavā

28

Digital Innovation Hubs Annual Event 2018 Varšavā

Konference “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?”

29

Prezidijs COPA-COGECA Briselē

COPA Prezidija sēde Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

Lauksaimniecības zinātnisko pētījumu prezentācijas. Tēma: AUGKOPĪBA – AUGĻKOPĪBA

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas sanāksme

30

Prezidijs COPA Briselē

Uz rezultātiem balstītas agrovides pasākumu īstenošanas iespējas Latvijā, sanāksme

+ Importēt iCal Mēneša notikumi