Notikumu Ielādēšana
Meklēt notikumus

Notikumu Skata Navigācija

Notikumu Kategorijas

Vieta

Organizators

Diena

Laiks

Notikumi: October — 2018 › Citi Pasākumi

Kalendāra Mēnešu Navigācija

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde par “Grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām””, krāsotas DD izmantošanu kravas am virs 3 sēdvietām

3

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde par likumprojektu „Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” un likumprojektu “Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”

Diskusijā par samazinātās 5% PVN likmes svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešanas rezultātiem

4

Tiešmaksājumu un zaļināšanas darba grupa Briselē

5

Tiešmaksājumu un zaļināšanas darba grupa Briselē

Baltijas Vides foruma rīkotā diskusija “Uz rezultātiem balstītu agrovides pasākumu ieviešanas iespējām Latvijā”

6
7
8
9

Lauku attīstības darba grupa Briselē

Diskusija par vietējo pārtikas ražotāju ķēdēm un jaunumiem produkcijas ražošanā un realizācijā

10

Diskusija par zinātniskā pētījuma “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā” lauksaimniecības sadaļu

Lauksaimnieku NVO tikšanās ar LAD vadību

Ilgtspējīgas attīstības komisija par Zemes politikas izveides progresu

11

Rudens izstāde Rāmavā

Lauka diena par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošanas iespējām

12

Rudens izstāde Rāmavā

13

Rudens izstāde Rāmavā

14
15
16
17
18
19

Agronomijas, zootehnikas, zooinženieru un lauksaimniecības fakultāšu absolventu salidojums

20
21
22
23

Seminārs Vītiņos “Uztvērējaugi – starpkultūras un to ieviešanas potenciāls saimniecībās”

24

Seminārs ražotājiem Jelgavā

25

Lauku attīstības darba grupa Briselē

Konference “Tirgus spēka iegūšana – kooperatīvu dzīvotspēja” Jaunpilī

Konference: “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – Baltijas jūras reģiona valstu ekonomiskas attīstības virzītājspēks”

Starpatutiska konference “Nevalstisko organizāciju stiprināšan efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai”

26

Lauku attīstības darba grupa Briselē

27
28
29
30

Seminārs SPC “Uztvērējaugi – starpkultūras un to ieviešanas potenciāls saimniecībās”

31
+ Importēt iCal Mēneša notikumi