Notikumu Ielādēšana
Meklēt notikumus

Notikumu Skata Navigācija

Notikumu Kategorijas

Vieta

Organizators

Diena

Laiks

Notikumi: June — 2018 › Citi Pasākumi

Kalendāra Mēnešu Navigācija

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3

COPA Pētniecības darba grupa, piedalās Zanda Melnalksne

4

COPA Pētniecības darba grupa, piedalās Zanda Melnalksne

9th Annual Forum of the EUSBSR Tallinn, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

5

9th Annual Forum of the EUSBSR Tallinn, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

Seminārs Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektu īstenošanā

Sanāksme par likumprojektu ”Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

6
7
8

ZM NĪ seminārs “Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšana”

Eiropas Komisijas prezentācija par ES Daudzgadu budžeta priekšlikumu Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanai

9
10
11

Skābināšanās tehnoloģiju pieredze projekta Baltic Slurry Acidfication ietvaros Vācijā, piedalās pārstāvji no ZSA biroja

Sanāksme par grozījumiem LAP pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” atbalsta saņemšanas nosacījumos

12

Skābināšanās tehnoloģiju pieredze projekta Baltic Slurry Acidfication ietvaros Vācijā, piedalās pārstāvji no ZSA biroja

Tikšanās par bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanu

13

Skābināšanās tehnoloģiju pieredze projekta Baltic Slurry Acidfication ietvaros Vācijā, piedalās pārstāvji no ZSA biroja

14

Prezidijs COPA-COGECA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

LAP 2014-2020 Uzraudzības komitejas sēde

Likvidējamās biedrības “Mārketinga padome” biedru sapulce

OIK darba grupa

15

Traktordiena 2018

Prezidijs COPA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre

16

Traktordiena 2018

17
18
19
20

KLP nākotnes pozīcijas saskaņošanas sanāksme

21

Lauku dienas z/s “Jaunkalni”

22
23
24
25
26
27
28

Baltic Slurry lauku diena Īlē

Baltijas vides foruma prezentācija par agrovides pasākumu pētījumiem

29

OIK darba grupa

30

Aitu dienas 2018

+ Importēt iCal Mēneša notikumi