Ailes ar * ir obligātas!

Pamatinformācija

Saimniecība, uzņēmums

Ražošanas rādītāji - kultūra

Ražošanas rādītāji - lopi

Saimniecības dati

Papildus informācija

Piekrītu kļūt par biedru un apņemos maksāt biedru naudu.