Konference „Agrovides demonstrējumi Latvijā”

Programma

2012. gada 22. novembrī, Lēdmanes pagasta Lobes krogā

9:00 – 9:30 Dalībnieku reģistrācija un rīta tēja un kafija
9:30 – 10:00 Konferences atklāšana un iepazīšanās ar dalībniekiem

Kaspars Žūriņš, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

  1. 1. Agrovides demonstrējumu projekti Latvijā – praktiskie rezultāti un aktualitātes
10:00 – 10:20 Agrovides pasākumi demonstrējumu saimniecībās projektā Baltic Deal

Kaspars Žūriņš, LLKC

10:20 – 10:40 Projektā DEMO FARM paveiktais dabai draudzīgas saimniekošanas demonstrējumu jomā

Andrejs Briedis, LLKC

10:40 – 11:20 Sabalansētās lauksaimniecības pamatprincipi projektā BERAS Implementation

Jānis Kažotnieks, LLKC

11:20 – 11:40 Demonstrējumu aktivitātes projektos Meatball un SNOWBAL

Inga Račinska, Latvijas Dabas fonds (LDF)

11:40 – 12:00 Jautājumi un diskusijas par 1. tematisko bloku
12:00 – 13:00 Pusdienas
  1. 2. Agrovides pasākumu piedāvājums un idejas jaunajam Lauku attīstības plānam
13:00 – 13:20 Projekta DEMO FARM ieteikumi lauku attīstības politikas pilnveidošanai

Andrejs Briedis, LLKC

13:20 – 13:40 Agrovides pasākumu idejas projektos Meatball un SNOWBAL

Jānis Reihmanis, LDF

13:40 – 14:30 Projekta Baltic Deal pieredze agrovides pasākumu vērtēšanā:

  • Pareiza kūtsmēslu uzglabāšana un ietekme uz augu barības elementu bilanci saimniecībā

Dainis Arbidāns, Santa Pāvila, LLKC

  • Buferjoslas

Oskars Balodis, Santa Pāvila, LLKC

14:30 – 14:50 Pasaules Dabas Fonda piedāvājums Lauku attīstības politikas pilnveidošanai

Ints Mednis, Pasaules Dabas Fonds

14:50 – 15:20 Projekta Baltic Compass ieteikumi Lauku attīstības politikas uzlabošanai

Zanda Krūklīte, Zemnieku Saeima

15:20 – 15:40 Pēcpusdienas kafija
15:40 – 16:40 Diskusija par agrovides demonstrējumu saimniecību tīkla attīstību Latvijā

Diskusiju vada Kaspars Žūriņš, LLKC

16:40 – 17:00 Konferences kopsavilkums un noslēgums

Kaspars Žūriņš, LLKC

17:00 Vakariņas

Pieteikšanās uz semināru līdz 15.novembrim pie LLKC projektu vadītāja Andreja Brieža rakstot uz: andrejs.briedis@llkc.lv vai zvanot 26309648.