Konference “KLP nevienlīdzība – sekas un iespējas”

Labdien!

Aicinām piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu KLP konferencē “KLP nevienlīdzība – sekas un iespējas”.

Plānots, ka 3.maijā konferencē Jūrmalā tiks debatēts par tēmām “Vispārīgie lauksaimniecības apstākļi. Pārskats 1991-2011″, “Zaļākai nākotnei. Vides stāvoklis 1991-2011″, “Jaunie zemkopji. Mazie zemkopji. Aktīvie zemkopji.” Par šiem tematiem runās ES Ekonomikas un sociālo lietu komitejas vadītājs Stefans Nilsons, ES Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekle Diljana Slavova, Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua, kā arī lielāko lauksaimniecības organizāciju pārstāvji.Tiek paredzēts, ka konferencē piedalīsies 100 – 120 dalībnieki no 12 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kā arī augsta līmeņa amatpersonas.

Savukārt 4.maijā konference turpināsies Kauņā, kur debatēs par tēmām “Socio-ekonomiskās un strukturālās pārmaiņas pēdējo 20 gadu laikā – skaidrojums zemiem tiešmaksājumiem Baltijas valstīm”, “Šodienas situācija: zemnieku saimniecību likvidēšana, neizmantota lauksaimniecības zeme – lauku teritoriju sociālā iesaiste” un “Pārtikas drošība. Pārtikas cena attiecībā pret patērētāju pirktspēju”.

Konferences norises vieta:

03.05.2012. “Baltic Beach Hotel”, Jūras iela 23/25, Majori, Jūrmala, Latvija.

04.05.2012. Lietuva. Aleksandras Stulginskis University of Agriculture, Studentu 11, Akademija, LT-53361, Kaunas region, Lithuania.

Dalības maksa konferences dalībniekiem netiek piemērota, taču dalībnieki ir atbildīgi par nokļūšanu konferences norises vietā Jūrmalā. Nokļūšanai Lietuvā (Jūrmala – Kauņa – Jūrmala – Rīga) tiek organizēts apmaksāts autobuss.

Konferenci atbalsta un finansē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Lietuvas Republikas Lauksaimniecības Palāta, Valsts Lauku tīkls, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu , igauņu, angļu un vācu nodrošinot sinhrono tulkojumu.

Konferences dalībniekiem jāreģistrējas tiešsaistē, aizpildot anketu   http://laukutikls.lv/konference_cap?lang=lv-LV

Reģistrācija tiks slēgta 25. aprīlī.

Programmu skatīt šeit!

Konferences kontaktpersona Latvijā:
Maija Sirvide
Projektu un attīstības daļa / Department of Projects and Development
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs / Ltd. Latvian Rural Advisory and Training Centre
Tālrunis/Phone: (+371) 63020513; (+371) 63050220
Fakss/Fax: (+371) 63022264
Mob. tālrunis/Mobile: (+371) 29553548
maija.sirvide@llkc.lv