Aicinām pieteikties konkursam: „GADA lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2014”

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru organizē konkursu „GADA lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā”.

.

.

Konkursa mērķis ir izcelt labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, veicināt zināšanu un informācijas apriti starp Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī sniegt pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos piemērus, lai sekmētu ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses izplatību.

.

Konkurss ir starptautisks un jau piekto gadu tiek rīkots visās Baltijas jūras piekrastes valstīs. Konkursa gaitā katrā no deviņām valstīm tiek izvirzīts finālists, kurš saņem titulu un naudas balvu 1000 eiro apmērā. Katras valsts uzvarētājs pārstāv valsti reģionālā līmenī un pretendē uz naudas balvu 10 000 eiro apmērā un titulu „GADA lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā”.

.

Konkursa uzvarētājs tiks nosaukts starptautiska pasākuma laikā 2014. gada rudenī. Katras valsts uzvarētājam tiks segti arī visi ceļa un uzturēšanās izdevumi pasākuma vietā.

.

KRITĒRIJI:

1. Ģeogrāfiskie un ekonomiskie kritēriji:
– Lauksaimnieks/i saimnieko Baltijas jūras noteces zonā;
– Lauksaimnieks/i gūst vismaz 70% ienākumus no lauksaimniecības produkcijas ražošanas un realizācijas;
– Konkursā aicinātas piedalīties gan konvencionālās, gan bioloģiskās, biodinamiskās, gan arī cita veida saimniecības.

.

2. Vides kritēriji:
– Saimniecībā tiek realizēta kāda augu barības vielu noplūdes samazināšanas metode. Par augu barības vielu noplūdi tiek uzskatīta gan barības vielu nonākšana ūdenstecēs un ūdenstilpnēs, gan arī gāzveida (amonjaka) izgarošana no kūtsmēsliem.

.
– Saimniecībā pielietotās augu barības vielu noplūdes samazināšanas metodes ir inovatīvas valstī, kurā konkurss norisinās, vai tiek pielietotas plašā teritorijā un to efektivitāte ir pierādāma. Tas nozīmē, ka balvas pretendents/i:
– Pielieto paša izgudrotu un pārbaudītu augu barības vielu noplūdes samazināšanas metodi un spēj demonstrēt tās efektivitāti;
– Izmanto kādu jaunu, daudzsološu metodi, kuras efektivitāti vēl pagaidām nav iespējams precīzi noskaidrot;
– Lieto kādu no tradicionālajām augu barības vielu noplūdes samazināšanas metodēm, bet pielieto to plašā teritorijā;
– Var tieši neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem, bet pretendents/i ir labs piemērs citiem, demonstrējot augu barības vielu noplūdes samazināšanas metodes savā saimniecībā.


3. Citi kritēriji:
– Lauksaimnieks ir izpildījis minimālos, likumā noteiktos vides standartus, kā arī neatrodas tiesas procesā par jautājumiem, kas saistīti ar vidi, vides aizsardzību, dzīvnieku turēšanu, darbiniekiem un darbinieku aizsardzību, vai citiem saistītiem jautājumiem;
– Lauksaimnieks ir gatavs demonstrēt saimniecībā izmantotās metodes un būt par paraugu citiem reģiona saimniekiemi.

.
Svarīgākais balvas ieguvei ir apzināta augu barības vielu noplūdes samazināšana. Citu labās lauksaimniecības prakses pasākumu īstenošana – kā, piemēram, samazināta augu aizsardzības līdzekļu lietošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana vai SEG gāzu emisiju samazināšana, tiks atzīta un pozitīvi novērtēta, tomēr nav prioritārs kritērijs.

.

Pieteikuma anketas jāiesniedz līdz 2014. gada 30. aprīlim!

Lai piedalītos konkursā, pretendentiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jāatsūta tā Pasaules Dabas Fondam elektroniski uz e-pastu info@pdf.lv vai pa pastu (pasta zīmogs: 30.aprīlis):

.
Pasaules Dabas Fonds
Elizabetes iela 8-4
Rīga, LV-1010
Latvija

.

Konkursa žūrija, izvērtējot pieteikumus, nepieciešamības gadījumā sazināties ar pretendentiem, lai precizētu sniegto informāciju. Tāpat žūrijas locekļi, iepriekš saskaņojot ar pretendentu, patur tiesības apmeklēt saimniecību, lai tiktos ar saimnieci/ku klātienē.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti Pasaules Dabas Fonda, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājas lapās un ar uzvarētājiem konkursa organizētāji sazināsies personīgi.

 

PIETEIKUMS