KPFI Projekts Energoefektivitāte lauksaimniecībā – būtisks solis ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu

ZSA projekta Energoefektivitāte lauksaimniecībā – būtisks solis ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu mērķis ir nodrošināt siltumnīcefekta gāzu izplatīšanās samazināšanu, vides piesārņojuma ierobežošanu un pārdomātu lēmumu pieņemšanu saimniecību vadības un jaunu projektu īstenošanas procesā, izglītojot un informējot lauku uzņēmējus par energoefektivitātes pasākumu nozīmīgumu un izpildes iespējām lauksaimniecības sektorā. Projekta galvenās aktivitātes ir sekojošas:

  1. Izglītojoša materiāla izstrādāšana par energoefektivitāti lauku saimniecībās
  2. Izglītošanas un informēšanas pasākumi

Projekta rezultātā plānots sagatavot drukātu krāsainu izglītojošu materiālu par energoefektivitātes un atjaunojamo resursu izmantošanas jautājumiem lauku saimniecībās, kā arī izmantojot šo materiālu novadīt 6 mācību kursus dažādās Latvijas vietās, aptverot pēc iespējas plašāku valsts teritoriju. Galvenās apskatītās tēmas:

  • Energoefektivitāte ražošanas ēkās;
  • Energoefektivitāte tehnikas izmantošanas praksē;
  • Energoapgādes sistēma saimniecībā;
  • Augsnes apstrādes un kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas.

Papildus tiks veikts enerģijas izmantošanas un iespējamo efektivitātes pasākumu novērtējums 2 saimniecībās, kas kalpos kā piemērs mācību kursos, kā arī informācijas apkopojums tiks ievietots izglītojošajā materiālā.

Projekts tiek ieviests 2011.gada jūlijā – decembrī.

Pasākumu prezentācijas:

Biogāze energoefektivitātes paaugstināšanai saimniecībā_Lars Baadstorp

Energoefektiva elektroapgade_Andris Spidans_Eleja

Energoefektivitate izveloties lauksaimniecibas tehniku

Energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas lauksaimniecībā

Energoefektīva elektroapgāde_Andris Spidans_Kandava


Informatīvie materiāli:

EE_pasakumu_identificesana

Energoefektivitate mehanizācijā

Energoefektivitate ekas un elektroapgade

Kontroles lapa lauksaimniekiem