KPL seminārs Kurzemē

Ietekmē lauksaimniecības un lauku nākotni jau šodien!

20.oktobris, Kuldīgas kultūras centrs, Kuldīga, Kurzeme

Semināra moderators: Haralds Burkovskis

10:00-10:30 Ierašanās un reģistrācija
10:30-10:45 Semināra atklāšana
10:45-11:00 Kopējā lauksaimniecības politika sabiedrības skatījumā un lauksaimnieku ietekme uz lēmumu pieņemšanu,

ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu biroja vadītāja

Nora Lapiņa

Jautājumi

Jaunā KLP loma un EK priekšlikums KLP reformai 2013-2020

11:05-11:30 Ko paredz nākotnes KLP un ar kādiem instrumentiem to var padarīt vienkāršāku – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes vadošā eksperte

Ginta Jakobsone

11:35-12:20 Kas ir aktīvs lauksaimnieks un maza saimniecība? Kā to attīstību ietekmē kooperācija?

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes vadošā eksperte

Ginta Jakobsone,

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore Linda Bille

12:25-12:40 Latvijas lauksaimnieku konkurētspēja Eiropā un Pasaulē, Zemnieku saeimas pārstāvis Mārtiņš Trons
12:45-13:05 Ilgtspējīgas lauksaimniecības veidošana, izmantojot tiešmaksājumus

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis

13:10-14:10 Pusdienas
14:10-14:40 Lauku attīstība šodien un rīt

Zemkopības ministrijas pārstāvis

Kafijas pauze
15:00-16:00 Kurzemes reģiona lauksaimnieku diskusijas un viedokļa apkopojums – moderē Haralds Burkovskis
16:00-16:15 Secinājumi

„Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.

Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”